UFO'S EN DE RUIMTEBROEDERS:
Erkenning buitenaardse aanwezigheid is aanstaande

door Gerard Aartsen

(Dit artikel wordt hier ingekort overgenomen. Zie voor de volledige tekst Share Nederland, nr.8, oktober 2010)
Met het toenemen van steeds spectaculairdere ufo-waarnemingen over de hele wereld (zoals maandelijks in Share International bericht), stijgt ook het aantal overheidsfunctionarissen – al of niet gepensioneerd – en andere hoogwaardigheidsbekleders dat naar buiten treedt met hun ervaringen met ruimtevaartuigen afkomstig van andere werelden. Evenzo groeit het aantal opvallende gebeurtenissen die erop wijzen dat de wereld er klaar voor is de waarheid te horen over de aanwezigheid van ufo’s op onze planeet.
Na jaren van strijd voor toegang tot overheidsdossiers en om getuigenverklaringen erkend of bevestigd te krijgen, is er nu een wereldwijde ‘exopolitieke’ beweging in opkomst die streeft naar openbaarmaking. De inspanningen van Steven Greers Disclosure Project, Stephen Bassetts Paradigm Research Group en die van vele andere personen en organisaties, lijken hun vruchten af te werpen in een samenloop van recente gebeurtenissen die erop wijzen dat de spreekwoordelijke doofpot uit zijn voegen barst.

Openbare verklaringen

Met hulp van John Podesta, de vierde stafchef van het Witte Huis onder president Bill Clinton, begon schrijfster Leslie Kean in 2001 een initiatief om ingevolge de wet op de openbaarheid van bestuur toegang te krijgen tot officiële documenten. Haar boek UFOs: Generals, Pilots and Government Officials go on the record (“UFO’s: Generaals, piloten en overheidsambtenaren treden naar buiten”), dat in augustus 2010 uitkwam, is een indrukwekkende verzameling verklaringen afkomstig van overheidspersoneel en militaire deskundigen, van wie “de geloofwaardigheid en integriteit niet ter discussie staan” en van wie “de persoonlijke waarnemingen niet kunnen worden genegeerd”, zoals een recensent het stelde. De auteur laat zien hoe de Amerikaanse overheid publiek wantrouwen heeft veroorzaakt door dit belangrijke onderwerp te veronachtzamen of, zoals sommigen zouden zeggen, actief zwart te maken.

Persconferentie in Washington DC

Op 27 september 2010 vond een buitengewone persconferentie plaats in de Nationale Pers Club in Washington DC, die door de wereldpers werd verslagen. Zeven voormalige medewerkers van de Amerikaanse luchtmacht getuigden van het bestaan van ufo’s en hun vermogen tot het neutraliseren van kernraketten. Ufo-onderzoeker Robert Hastings, die de conferentie organiseerde, zei: “Ik geloof dat … deze planeet wordt bezocht door wezens van een andere wereld die, om welke reden ook, geïnteresseerd zijn in de kernwapenwedloop die aan het einde van de Tweede Wereldoorlog begon.” Hij maakte bekend dat de zeven aanwezige officieren deel uitmaakten van een groep van ongeveer 120 voormalig militairen die soortgelijke ervaringen hadden meegemaakt.
Robert Salas, voormalig kernraketlanceerofficier bij de Amerikaanse luchtmacht, wond geen doekjes om de rol van het Amerikaanse leger bij het geheimhouden van deze voorvallen: “De Amerikaanse luchtmacht liegt over de gevolgen van de aanwezigheid van ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen bij kernwapenbases voor de nationale veiligheid en dat kunnen we bewijzen.” Volgens hem zonden de buitenaardse wezens ons een boodschap, door letterlijk hun licht te laten schijnen op kernwapens: “Ze hadden heel wat meer schade aan onze wapensystemen kunnen toebrengen, permanente schade, maar dat deden ze niet. Als ze de wapens hadden willen vernietigen dan hadden ze dat, met alle vermogens die ze schijnen te hebben, volgens mij kunnen doen, dus is mijn persoonlijke mening dat ze geen vijandige bedoelingen hebben.”
Hastings gelooft dat de Amerikaanse regering informatie over ufo’s achterhoudt uit angst voor massale paniek, maar, stelt hij, de bevolking moet worden toegestaan zelf te beslissen wat ze wil geloven. “De Amerikaanse bevolking heeft het recht alle feiten te kennen. Dit is een kwestie van nationale veiligheid maar het is [ook] een kwestie van noodzaak van informatie en recht op informatie. Burgers in elk land ter wereld moeten over dit geheim geïnformeerd worden.”
Tijdens het rechtstreekse verslag van CNN waren ooggetuigen te zien die net zozeer onder de indruk of ontroerd waren als toen zij de gebeurtenissen die ze beschreven, meemaakten.…