Onderwerpen waarover vaak vragen worden gesteld

Onderstaande vragen en antwoorden die zijn gepubliceerd in Share Nederland vanaf 1994. De antwoorden zijn afkomstig van Benjamin Creme. Een aantal vragen en antwoorden uit die periode zijn terug te vinden in het archief en de gepubliceerde boeken.

 

Maitreya

V. Hoe overtuigen we onszelf van Maitreya’s aanwezigheid?

A. Daar is niet veel voor nodig: kijk alleen maar naar de veranderingen in de wereld, naar de tekenen van zijn aanwezigheid — al die buitengewone wonderen die al jarenlang overal ter wereld plaatsvinden. Dat, en de politieke veranderingen, zijn de tekenen van de aanwezigheid van de Christus.

V. Hoe kan ik weten of de Christus over wie u spreekt de echte is?

A. Ik kan op geen enkele manier bewijzen dat de persoon over wie ik spreek de Christus of de wereldleraar is. Je moet jezelf overtuigen, vanuit je eigen intuïtie, je eigen ervaring op Verklaringsdag en daarna, middels zijn leringen. De boom wordt gekend aan zijn vruchten en de vruchten van Maitreya — zijn liefde, wijsheid, inzicht, intelligentie, advies, het effect van zijn energie op je, zijn zegeningen die worden uitgestort over de wereld — overtuigen je, of niet.

Als je vastzit in een fundamentalistisch denkpatroon, zul je het waarschijnlijk moeilijk vinden om wat ik zeg serieus te nemen en op Verklaringsdag kun je je ervaring ontdoen van elke positieve reactie. Maar als je zegt: "Die man komt op mij over als iemand van het kaliber van de Christus, of een Boeddha," dan maakt het niet uit of je gelooft in de naam, dat is onbelangrijk. Wat telt, ben jij en je relatie tot de wereld. Vraagt hij de mensheid te doen wat jij wilt voor de wereld? Wil je rechtvaardigheid, een rationeel economisch systeem waardoor mensen in vrede kunnen leven, zodat niemand van honger omkomt in een wereld van overvloed? Is dat wat je wilt? Zo ja, dan sta je aan zijn kant, want dat is wat hij wil. Het maakt niet uit wie je gelooft dat hij is en of je Jezus volgt in plaats van Maitreya — veel christenen zullen Jezus volgen, omdat ze zijn naam kennen; de naam Maitreya kennen ze niet. Maar Jezus volgt Maitreya!

Bewustzijn is de sleutel tot het hele leven. Als je bewust bent, heb je het leven. Als je niet bewust bent, ligt dat leven nog buiten je bereik, of het nu gaat om Maitreya of om iets anders.

V. Waarom heeft hij (Maitreya) televisie nodig als hij alomtegenwoordig en alwetend is?

A. Dat heeft hij niet nodig, maar wij. Het is een controlemiddel. Maitreya kan de hele mensheid op elk moment overschaduwen, of hij nu op televisie is of niet. Hij zal op televisie verschijnen voor jou, zodat wanneer je zijn gezicht ziet, je weet dat de stem die je in je hoofd hoort geen verbeelding is, dat je niet gek wordt en je jezelf een korte geschiedenis van de wereld geeft, van de toekomst van de mensheid en alle inzichten die hij je op die dag zal schenken. Je zult van tevoren door de media voorbereid worden, je zult weten wanneer je de televisie moet aanzetten om te luisteren naar iets dat je van je leven nog niet gehoord hebt.

V. Staat Maitreya ook bekend als Soraya?

A. Nee. De namen waarbij je Maitreya kunt noemen zijn: Maitreya, Maitreya Boeddha (verwacht door de boeddhisten), de Christus (voor christenen; hij belichaamt het Christus-beginsel), de Imam Mahdi of de Messias (voor de moslims), de Messias (voor de joden, hoewel de meester Jezus in feite de Messias van de joden is, en zij eerst Jezus als de Messias zullen moeten erkennen alvorens ze Maitreya als de wereldleraar zullen accepteren); hij is ook Krishna, of de Kalki Avatar voor de hindoes. Dit zijn allemaal namen waarop hij redelijkerwijs kan reageren, alhoewel deze namen volgens hem door mensen gemaakt zijn en voor verwarring zorgen — als hij de Christus is voor de christenen, hoe zit het dan met de boeddhisten, moslims, de Imam Mahdi enzovoorts? Daarom wil hij gewoon "de Leraar" genoemd worden.

V. Is Maitreya uw meester?

A. Nee, Maitreya is de meester van alle meesters, inclusief mijn meester. Ik ben een discipel van één van de meesters, die in de Himalaya woont en zeer nauw samenwerkt met Maitreya. Ik kan u vooralsnog niet zijn naam geven. Deze is de afgelopen 25 jaar niet "onthuld" en dat zal nog een tijdje zo moeten blijven — daar zijn hele goede redenen voor.

V. Welke nationaliteit heeft Maitreya?

A. Maitreya heeft nu het Britse staatsburgerschap, maar in wezen heeft hij geen specifieke nationaliteit. Hij heeft duizenden jaren in de Himalaya’s geleefd, maar hij is geen Tibetaan of Nepalees. Hij heeft zijn lichaam zelf gemaakt en heeft daarom geen nationale afkomst.

V. Wie was de Christus vòòr de 2600-jarige periode waarin Maitreya deze functie vervulde?

A. De functie is die van wereldleraar (niet van de Christus) en werd daarvoor door de Boeddha, de belichaming van wijsheid, vervuld. Maitreya is de belichaming van liefde, het Christus-beginsel.

V. Wie is de ‘baas’ van Maitreya — is hij de echte baas van de hele Hiërarchie?

A. De Hiërarchie is zijn ashram, en hij is het hoofd van de Hiërarchie, de meester van alle meesters. Zij kijken naar hem op als hun meester, zoals wij naar onze meesters opkijken.

Er zijn drie belangrijke ‘ambten’ binnen de Hiërarchie die worden ingenomen door de drie Grote Heren: de Manoe, het archetype van het ras, de meester die het doel van het ras in zijn volmaaktheid belichaamt; de Bodhisattva of Christus — de wereldleraar, de Heer Maitreya; en de Heer van Beschaving. Deze drie Heren vormen een driemanschap aan het hoofd van de Hiërarchie.Deze drie Grote Heren staan aan het hoofd van drie afdelingen: één op de eerste straal van macht, één op de tweede straal van liefde-wijsheid, de Christus-straal, en één op de derde straal van actieve intelligentie of aanpassingsvermogen. Uit de derde straal komen de vier andere stralen (vier, vijf, zes en zeven) voort en in totaal zijn er 49 ashrams betrokken bij het gehele werk van de Hiërarchie. Het is dus een enorme organisatie en er is een voortdurende uitwisseling tussen deze drie afdelingen en de 49 ashrams.Boven Maitreya staat Sanat Kumara, de leraar van Maitreya, de Heer der Wereld. Hij heeft vele andere namen: de Ene Inwijder, de Jongeling van Oneindige Zomers, de Koning en wanneer we het hebben over "onze Vader in de hemel" is hij degene die we bedoelen; hij is de Jehovah van de joden in de bijbel. Sanat Kumara bevindt zich in Shamballa, een centrum in etherische stof in de Gobi-woestijn.Hij is een ‘jongeman’; hij kwam ongeveer 18,5 miljoen jaar geleden van Venus om de energie van denkvermogen te brengen; wij zijn de zonen van het denkvermogen.

V. Wat gaat Maitreya nu precies doen? De honger uit de wereld verdrijven, de levensomstandigheden verbeteren, de welstand verdelen — dat alles zegt niets over wat wij worden.Wat doet Maitreya voor ons, dat we zelf niet kunnen?

A. Maitreya zal niet de honger uit de wereld verdrijven, maar hij zal ons inspireren dat zelf te doen. Maitreya belichaamt wat we het Christus-bewustzijn noemen, de energie van liefde, en het is deze energie zoals die door ons wordt uitgedrukt, die de wereld zal veranderen. Maitreya zal ons inspireren tot een "mentaliteitsverandering" om rechtvaardigheid — en daarmee vrede — in de wereld te creëren.

Hij zal degenen die er klaar voor zijn door het proces van de eerste en tweede inwijding voeren en hij zal een nieuwe openbaring van de aard van God (de Logos) brengen en daarmee van onszelf. Hij komt, zegt hij, om de mensheid de kunst van Zelf- (of Gods-)verwerkelijking te leren — het doel van ons leven.

V. Heeft het woord Maitreya een bepaalde betekenis?

A. Het betekent ‘de Gelukkige’, degene die de wereld geluk brengt.

V. Zal Maitreya verdwijnen, sterven of net als Jezus omgebracht worden?

A. Nee. Maitreya heeft gezegd (Boodschap nr. 10, gegeven via mij): "Ik ben degene die niet weg zal gaan." Hij is hier voor het gehele Waterman-tijdperk. Hij kan niet gedood worden; hoe kun je iemand doden die zijn eigen lichaam heeft gemaakt, die het voortdurend opnieuw kan creëren en die naar willekeur kan verschijnen en verdwijnen?

V. Heeft Maitreya identiteitspapieren — een paspoort?

A. Ja. Op 8 juli 1977 daalde hij uit de Himalaya, waar hij duizenden jaren heeft geleefd, af naar de Pakistaanse laagvlakte en bleef daar enkele dagen om het lichaam te laten acclimatiseren dat hij door middel van een wilshandeling voor zichzelf gecreëerd heeft (het is geen gewoon lichaam; hij heeft geen moeder of vader). Hiermee kan hij op ons niveau leven als een ogenschijnlijk gewoon mens en tegelijkertijd voldoende van zijn bewustzijn als de Christus manifesteren om zijn werk als de Christus te kunnen doen — om de wereldleraar te zijn voor niet alleen de christenen, maar voor alle groepen overal ter wereld.

V. Is Maitreya lid van de Witte Broederschap?

A. Ja. Onze planetaire Geestelijke Hiërarchie, waarvan Maitreya het hoofd is, is een loge van de (kosmische) Grote Witte Broederschap.

V. Woont Maitreya anno 1996 nog steeds in Londen?

A. Ja; zijn thuisbasis is de Aziatische gemeenschap in Londen, maar hij gaat voortdurend de hele wereld rond, via gedachtekracht.

 V. Is hij in stoffelijke gedaante hier en op hetzelfde moment ergens anders?

A. Ja, hij kan weerspiegelingen van zichzelf over de gehele wereld sturen, terwijl hijzelf in Londen is.

 V. U zegt dat Maitreya komt als leraar. Komt hij ook met een systeem dat we moeten volgen?

A. Nee. Hij zal de wereld geen ideologie, geloofsstelsel of nieuwe religie voorleggen. Een ideologie is louter een geloofsstelsel. Maitreya komt om de mensheid de kunst van Zelf- (of God-)verwerkelijking te onderwijzen. Dit is geen geloof, religie of ideologie; het is de ware grondslag en het doel van ons leven.

V. Ik begrijp niet goed wat de rol van Maitreya zal zijn na zijn verschijning. Zal hij op televisie en voor grote mensenmassa’s verschijnen?

A. Na Verklaringsdag zal Maitreya beginnen met een tournee rond de wereld, waarbij hij in alle landen op televisie en voor grote menigten zal verschijnen. Daarna zal hij werken via groepen discipelen in het openbare leven, die Maitreya’s ideeën en advies aan de bevolking zullen onthullen en uitleggen. Op deze manier zullen de noodzakelijke veranderingen langs democratische weg plaatsvinden, zonder aantasting van de menselijke vrije wil.

V. Hoe kunnen we met Maitreya in contact komen voor een persoonlijk gesprek?

A. Dat kan niet. Hij geeft zulke interviews niet.

V. Hebben de huidige paus en andere religieuze leiders Maitreya ontmoet?

A. Volgens mijn informatie heeft de huidige paus Maitreya niet ontmoet, maar hij kent het nieuws over het bestaan van Maitreya. Vele andere, christelijke, boeddhistische, islamitische en hindoeïstische religieuze leiders hebben Maitreya ontmoet, sommige van hen meerdere keren. Maitreya werkt bijvoorbeeld met een grote groep (hindoe) swami’s en moslimleiders in Londen. Hij is jaren geleden ook verschenen aan paus Johannes XXIII.

V. (1) Wanneer u zegt dat Maitreya er sinds 19 juli 1977 is en dat de meester Jezus in Rome is, bedoelt u dan in een stoffelijk lichaam? (2) Worden de meesters echt beschouwd als mensen?

A. (1) Ja. (2) Ja.

 V. Raadt Maitreya een bepaalde oefening aan om God te kennen?

A. Maitreya raadt aan de volgende drie dingen te beoefenen: eerlijkheid in denken; oprechtheid van geest; en onthechting — dat wil zeggen onthechting van de identifatie met het lichaam, de emoties en zintuiglijke gewaarwording, en met het denkvermogen. Deze zijn de voertuigen van het Zelf en moeten niet verward worden met het Zelf. Hij raadt ook aan het ‘Gebed voor de nieuwe tijd’ te gebruiken om Zelf-bewustzijn te bereiken.

V. Wat zou Maitreya zeggen over het eten van vlees?

A. Hij zou zeggen dat als je vlees eet je niet werkelijk in juiste relatie staat tot het dierenrijk. Maar als het iedereen bij wet verboden zou zijn vlees te eten (er zijn mensen die een wettelijk verbod voorstaan) dan zouden gehele volken uitsterven, zoals Eskimo’s bijvoorbeeld. Maar voor de vorderende ingewijde is het eten van vlees werkelijk onverstandig, omdat het zijn evolutie vertraagd. Dus Maitreya zou waarschijnlijk zeggen: het is afhankelijk van je punt in evolutie. Voor de gemiddelde mens is het niet echt schadelijk, maar op het moment dat je het pad van discipelschap betreedt en daarna het pad van inwijding, vertraagt het eten van vlees je evolutie. De trilling van het vlees, vooral van het bloed, trekt je omlaag, terwijl je bezig bent (althans, zou moeten zijn) de kwaliteit van je trilling te verhogen. Maar je zult zien dat Maitreya het minst fanatiek is van iedereen die je kent; geen van de meesters is fanatiek — het zijn de fanatiekelingen die schadelijk zijn. 

V. Zijn er volgens u negatieve krachten, op overheidsniveau, niet-gouvernementeel, organisaties die proberen Maitreya te verhinderen zijn werk uit te voeren en die de menselijke vooruitgang willen tegenhouden?

A. Ja, die zijn er volgens mij zeer zeker. Er zijn inderdaad zeer machtige negatieve krachten in de wereld die meestal worden aangeduid als de "krachten van het kwaad". Er zijn ook machtige groepen en mensen die het naar buiten treden van Maitreya zien als het einde van hun macht en voorspoed. Ze zitten in vele landen, vooral in de Westerse wereld. Ze beheersen nu enorme financiële en economische imperiums en zijn vastbesloten deze zo lang mogelijk veilig te stellen. Ze zullen hierin niet veel langer slagen.

V. Hoe kun je er zeker van zijn dat deze Maitreya de echte Maitreya is en niet een nep-Maitreya (een bedrieger). Volgens de boeddhistische leringen is Maitreya een bodhisattva die nu in de Tushita-hemel verblijft. Hoe kan hij tegelijkertijd in de Tushita-hemel en op aarde zijn? Als deze Maitreya de echte Maitreya is, komt hij dan uit Nirvana of uit de Tushita? Of zal hij naar Nirvana gaan als hij zijn missie op aarde heeft volbracht?

A. Dat moet je voor jezelf uitmaken (na Verklaringsdag), dat wil zeggen nadat je hem hebt gezien en hem hebt horen spreken — met je eigen geestelijke intuïtie. Je hebt een vrije wil en bent niet verplicht om hem te accepteren. De Nirvana- en Tushita-hemel zijn bewustzijnstoestanden, geen fysieke verblijfplaatsen. Maitreya is — door zijn bewustzijn — een volmaakte Boeddha die een stoffelijk lichaam heeft gecreëerd om onder ons in de wereld te kunnen leven.

V. Zijn onze positieve en negatieve houdingen van invloed op Maitreya?

A. Heel sterk. In 1945 kondigde Maitreya zijn terugkeer aan en de hoop was dat dit rond 1950 zou gebeuren. Men hoopte dat de pijn en het lijden van de oorlog (1939-1945) de mensheid gelouterd hadden en ons een nieuwe richting hadden gewezen. Maar niet alle landen hadden geleden en de naties vielen snel weer terug in de oude gewoonten van hebzucht en wedijver uit het verleden. Het tijdstip werd daarom uitgesteld totdat, in 1977, Maitreya zei dat hij zou komen, of we er klaar voor waren of niet.

Als we hadden gewild hadden we de wereld kunnen transformeren, op elk moment sinds 1945, en Maitreya zou zich onmiddellijk hebben bekendgemaakt. Hij staat sinds eind mei 1982 klaar om naar voren te treden, als hij daartoe wordt uitgenodigd. Dus, als je gelooft dat Maitreya hier is, maak het dan bekend, schreeuw het van de daken. Als jij aan anderen vertelt dat je gelooft dat hij hier is, moedigt dat anderen aan hetzelfde te doen; het verheft hun geest, hun hoop, en Maitreya kan ons leven binnentreden zonder onze vrije wil aan te tasten.

V. Hoe zal de wereldleraar voorkomen dat er met zijn leringen ‘geknoeid’ wordt; zal hij gedurende de verdere evolutie van de mensheid in incarnatie blijven?

A. We kunnen er niet veel mee "knoeien", want ofwel we maken er iets van óf we vernietigen onszelf. In de eerste plaats is het een politiek-economische transformatie, maar in feite is het een geestelijke verjonging van de wereld. Maitreya zal er voor zorgen dat zijn lering onaangetast blijft door in de wereld te blijven, niet tot het einde van de wereld maar tot het einde van het Watermantijdperk, wat voor zover het hem betreft over 2500 jaar zal zijn. Steeds opnieuw wanneer we gedurende die tijd in incarnatie komen, zullen we hem, in het centrum van ons planetaire leven aantreffen als inspirator en leraar, en als de inwijder bij de eerste twee van de vijf inwijdingen die je tot meester maken.

In de zeer nabije toekomst, na Verklaringsdag, zal hij een wereldtournee gaan maken, zodat alle landen hem van dichtbij kunnen zien — hij zal op televisie verschijnen, enzovoort — en mensen zullen de gelegenheid hebben om hem allerlei vragen te stellen. Het toezicht houden op de respons van de mensheid zal hij wel op het hoogste niveau doen, maar op een wat lager niveau zal hij dat overlaten aan zekere meesters; zij hebben een grote groep ingewijden en discipelen getraind om daarbij te helpen. Het kan de mensheid niet zomaar worden ‘opgelegd’. De mensheid zelf moet de transformatie ondergaan — voornamelijk onder leiding van de discipelen en ingewijden die op de verschillende gebieden door de meesters getraind zijn: politiek, economisch, godsdienstig, sociaal, wetenschappelijk, enzovoort.

V. Wanneer u tijdens uw lezingen en transmissie-meditaties wordt overschaduwd door Maitreya, geeft hij dan altijd de energie van liefde vrij of geeft hij ook andere energieën door? De meningen hierover lijken verdeeld.

A. Maitreya’s energie van Liefde (dat wat "de ware geest van de Christus" wordt genoemd) wordt altijd vrijgegeven, maar niet noodzakelijkerwijs als enige of tijdens de gehele duur van de transmissie. Terwijl Maitreya mij overschaduwt, wordt hij zelf overschaduwd door een grote kosmische avatar, de Geest van vrede of evenwicht, die werkt met de Wet van actie en reactie. Maitreya geeft de energie van de Boeddha door (kosmische Wijsheid) en de Shamballa-kracht, de eerste-straals energie van Wil en doel. Samen met deze geeft hij de viervoudige energie van de machtige Avatar van synthese vrij: intelligentie, liefde, wil en een andere waarvoor we nog geen naam hebben, maar die verwant is aan het wilsaspect. Al deze kosmische energieën worden vrijgegeven ten bate van het publiek, de deelnemers aan de transmissie en de wereld.

Iedereen houdt van het "gevoel", de ervaring, van Maitreya’s energie van liefde — het is zo verheffend, warm en gemakkelijk op te nemen — en daarom vraag ik soms of het afzonderlijk kan worden doorgegeven, los van de mengeling van energieën, die gebruikelijker is. Ik schroom echter dit al te vaak te doen, om Maitreya’s energetische plannen niet te belemmeren.

Tamelijk veel mensen, vooral degenen die hoofdzakelijk op de 2-4-6-stralen zitten, vinden de andere energieën, vooral de Shamballa-kracht en die van de Avatar van synthese, heel storend, oneigenlijk voor hen en moeilijk om op te nemen en ‘mee om te gaan’. Voor zulke mensen kan het een tijd duren (soms heel lang) voordat ze deze krachten als even weldadig ervaren als de liefdesenergie van de Christus. Het is, zoals gewoonlijk, een kwestie van kennis en ervaring.

V. In Las Nuevas Escrituras ("De nieuwe schriften") deel 1, uitgegeven door Centro Lusitano de Unificacion Cultural, gevestigd in Lissabon, Portugal, staat expliciet dat de meester Koet Hoemi leringen gaf over de wederverschijning van de Christus, die afkomstig waren van de Grote Witte Broederschap en waarin wordt gezegd dat in de vroege ochtend van 3 juni 1985, de volle maan van de Christus, zijn lichaam van manifestatie werd geboren.

Er is dus een tegenstelling tussen de vaststelling van de data voor de verschijning van de Christus in zijn mayaviroepa — Benjamin Creme: 19 juli 1977; en Centro Lusitano de Unificacion Cultural: 3 juni 1985.

Er wordt gezegd dat deze bevestigingen beide afkomstig zijn van de Grote Witte Broederschap. Hoe kan de Grote Witte Broederschap van Shamballa zulke duidelijk tegenstrijdige verklaringen uitgeven?

A. Ik weet zeker dat de vraagsteller met een beetje moeite nog verschillende andere "bevestigingen" over de "geboorte" van de Christus kan vinden. Dagelijks stroomt een enorm aantal van dergelijke verklaringen vanaf de astrale gebieden in het denken van mediums. De feiten zijn dat Maitreya niet is "geboren" op 3 juni 1985 of op welke datum ook. Ik heb onthuld dat zijn lichaam van manifestatie een "mayaviroepa" is — een lichaam dat hij, vòòr hij op 8 juli 1977 zijn verblijfplaats in de Himalaya verliet, gedurende verscheidene jaren zelf heeft geschapen. Deze informatie komt niet van Shamballa (geen enkele informatie komt tot de mensheid vanuit dat centrum) maar van de Hiërarchie. De meesters van onze planetaire hiërarchie geven niet "zulke duidelijk tegenstrijdige verklaringen" uit. Het verschil zit hem in het niveau waarvan ze afkomstig zijn. Onderscheidingsvermogen is hierbij van wezenlijk belang.

V. Als Maitreya elk moment een nieuw lichaam kan scheppen, is hij eigenlijk geen menselijk wezen, maar een soort manifestatie van God, in die zin dat hij beschikt over krachten die een normaal mens niet heeft?

A. Normale mensen hebben deze krachten ook, maar kunnen ze nog niet tot uitdrukking brengen. Niets dat hij doet is abnormaal — abnormaliteit bestaat niet: er bestaat alleen een uitbreiding van wat wij normaal noemen totdat het de doorsnee te boven gaat en het ons als abnormaal voorkomt. Hij geeft uitdrukking aan goddelijke krachten die in ons nog verborgen liggen.

Ooit zullen we bijvoorbeeld met gedachtekracht naar Australië kunnen gaan zonder die 26 uur durende reis; we zullen onszelf gewoon naar Sydney denken, of waar dan ook naartoe, en weer terug.

V. Gaat Maitreya uit van enig einddoel van het leven?

A. Hij zegt dat de zin en het doel en de eindbestemming van het leven het bereiken van Zelfverwerkelijking is; daarom zijn we hier. En hij is gekomen om de "kunst", zoals hij het noemt, van Zelfverwerkelijking te onderwijzen. Hij zegt dat het geen religie, ideologie of geloof is, maar het einddoel van ons leven is. Als je je Zelf verwerkelijkt, ben je verlicht en word je een meester. Dan ben je vrij om deze planeet te verlaten, als dat je bestemming is.

V. Waarom zien we nooit iets in de media wanneer Maitreya voor 600 mensen of zelfs meer verschijnt, zoals in Edinburgh en York?

A. De mensen aan wie hij verschijnt zijn altijd fundamentalistische christenen van een of andere geloofsrichting; ze verschillen enorm qua overtuiging, maar de overeenkomst is dat ze allen extreem dogmatisch zijn in hun geloof. Maitreya verschijnt aan hen om ze te ‘versoepelen’. Dit zijn de groepen van wie hij, overal ter wereld, de krachtigste weerstand en afwijzing verwacht. Als hij verschijnt als de wereldleraar en zij verwachten de leraar op hun manier — als de Christus, Maitreya Boeddha, Krishna, de Imam Mahdi, de Messias — volgens hun gevestigde inzichten, dan zouden ze geneigd zijn hem af te wijzen.

Het belangrijkste is het creëren van genezende bronnen, dat altijd eerst gebeurt. Nadat Maitreya het water heeft gemagnetiseerd, zoekt hij te zijner tijd — het kan enkele weken duren — een fundamentalistische groep uit in een nabijgelegen stad aan wie hij verschijnt. Hij spreekt tot ze in hun eigen taal en tegelijkertijd vinden vele genezingen plaats. Hij zegt niet: "Ik ben Maitreya", "Ik ben de Christus" of "Ik ben de Imam Mahdi"; hij verschijnt gewoon, vanuit het niets, maar in een vorm die zij herkennen — zoals hij op 11 juni 1988 heeft gedaan in Nairobi in Kenia, een verschijning waar we foto’s van hebben.

Maitreya laat het aan de groepen over om hem wel of niet te herkennen in de gedachtevorm waarin hij aan hen is verschenen. Sommigen zullen zeggen: "Pas op, het zou de antikrist kunnen zijn: voordat de Christus komt, komt de antikrist." Daarom zeggen ze er niets over, en als zij er niet over spreken, zwijgen de media ook. Soms waren er op zulke bijeenkomsten vertegenwoordigers van religieuze kranten aanwezig die er niet over schrijven. Waarom niet? Ik denk dat ze niet weten wat ze met deze informatie aan moeten: het is te ‘riskant’. Of ze geloven dat hij de Christus is of ze geloven dat hij de antikrist is. Of ze zijn verward omdat hij niet heeft gezegd wie hij is. Misschien gelooft 80 procent van de mensen dat ze een ervaring hadden van de Christus, of de Mahdi, of de Messias — afhankelijk van hun geloof — en accepteren ze het probleemloos in afwachting of er verder iets gebeurt dat ermee in verband staat. Dat moet invloed hebben op hun gewaarwording, zelfs wanneer ze er buiten hun groepering niet over praten. Als ze Maitreya uiteindelijk op televisie zien, zullen ze zeggen: "Dat is degene die aan ons is verschenen, misschien is hij toch wel goed; misschien is hij niet de antikrist."

De verschijning in Nairobi werd gepubliceerd en gefotografeerd, omdat de uitgever van de Swahili-editie van Kenya Times aanwezig was en erover schreef. Dit werd door diverse media overgenomen en was twee dagen lang een wonder in de wereld. In het algemeen zijn de media, net als gewone mannen en vrouwen, bijzonder skeptisch, en beroepshalve niet alleen skeptisch, maar ook extreem cynisch.

V. Reëel gesproken zullen er mensen zijn die zich van Maitreya willen ontdoen wanneer hij verschijnt.

A. "Reëel gesproken" zullen er veel mensen zijn die zich van hem willen ontdoen. Er zijn altijd mensen die zich van iemand willen ontdoen die het goed voor heeft met de wereld, zoals Martin Luther King, of president Kennedy, het gebeurt altijd; Abraham Lincoln werd vermoord omdat hij een visioen had van juiste verhoudingen voor de mensheid. Ze kunnen het proberen, maar het zal mislukken. Hoe ruim je iemand uit de weg als je hem niet kunt zien, als hij verdwijnt wanneer hij wil; iemand die alwetend is, alomtegenwoordig, die een lichaam heeft gecreëerd en het een moment later opnieuw kan scheppen?

V. Zal Maitreya ons redden zoals Jezus naar men zegt heeft gedaan?

A. Maitreya komt om te onderrichten. De mensheid moet zichzelf redden door een juiste respons op de leringen. Hij komt niet om ‘de mensheid te redden’; niemand kan je redden — Maitreya niet, de Boeddha niet, niemand die ooit op aarde is geweest kan je redden. Je kunt alleen jezelf redden in de esoterische zin door de aard van je wezen te vervullen en door de taak te vervullen om dit Wezen in zijn volmaaktheid te manifesteren op de planeet Aarde. Dat is waardoor je wordt gered; het heet "Zelf-verwerkelijking".

Alle meesters zijn Zelf-verwerkelijkt, volmaakt, gered. Als ik tegen je zou zeggen: "Geloof in Jezus en je zult gered worden" — wat elke christen je vertelt, vooral de fundamentalisten — of "Geloof in de Boeddha" of "Geloof in Krishna" en je zult het Nirvana bereiken of wat dan ook — dan is dat onzin. Geloof heeft er niets mee te maken. Geloof heeft te maken met religie. Maitreya zegt dat religies een functie hebben — ze zijn als een ladder die je helpt om op het dak te komen, maar als je daar eenmaal bent, kun je de ladder weggooien of aan iemand anders geven.

Het heeft te maken met gewaarwording, een groeiende, bewuste gewaarwording. Dat is het pad van evolutie; niet het geloof. Je kunt 15, 20, 30 jaar een overtuigd atheïst, christen, boeddhist, moslim zijn en dan plotseling ‘het licht zien’ en iets anders worden — een rozekruizer, een theosoof, of een ander ‘isme’ volgen. Maar het leven bestaat niet uit ‘ismes’ of ideologie; het heeft te maken met de grote Wet van actie en reactie, en deze zijn tegengesteld en gelijkwaardig. Als we de betekenis van deze wet kennen, leren we wat het is om onschadelijk te zijn. Onschadelijkheid is de kern van ons Wezen en dat is wat ons beschermt. Als we onschadelijk zijn creëren we geen karma dat mensen tot oorlogen, angst en dergelijke voert. Maitreya komt om ons dat op de eenvoudigste manier te laten zien, veel eenvoudiger dan ik dat zou kunnen.

V. Zal Maitreya toegeven dat hij de Christus of de Wereldleraar is, als Hem dat gevraagd wordt?

A. In eerste instantie niet. Hij zal geen direct antwoord geven op de vraag of de vraag komt gewoon niet op. Te zijner tijd zal Hij natuurlijk wel Zijn identiteit aan steeds meer mensen vrijgeven. Vergeet niet dat Hij al bekend of verschenen is aan veel leiders op allerlei terreinen van het leven. Zij zullen worden aangemoedigd om naar voren te komen en hun steun te geven. Dit zal onvermijdelijk de meerderheid van de mensen stimuleren en aanmoedigen om hun stem te voegen bij de eis voor samen delen en rechtvaardigheid en zo de weg bereiden voor Verklaringsdag.

V. Meneer Creme, u weet waarschijnlijk meer over de Christus dan wie ook - kunt u ons alstublieft vertellen hoe Hij is? (Ik bedoel niet zijn uiterlijk, want ik weet dat Hij kan verschijnen zoals Hij juist acht.)

A. Ik denk dat ik het beste een artikel van mijn Meester kan citeren uit Share Nederland (nr. 8, oktober 1999): "Wanneer de mensen Maitreya in volle openbaarheid zien, zullen ze veel te bewonderen vinden: Zijn gratie en vreugde; Zijn bescheiden wijsheid en allesomvattende liefde; Zijn bereidheid om alles wat Hij heeft te delen met mensen van alle standen. Zijn nederigheid zal verbazing wekken; Zijn kennis die onmetelijk is en peilloos diep, zal de mensen de geringheid van de hunne onthullen. Zo zullen zij zich tot Hem wenden voor raad en, zeker van zijn betrokkenheid, opnieuw de leerlingen en ernstige zoekers worden die zij eens waren..."Ik kan hier nog mijn eigen indruk aan toevoegen van een diepgaande en bijna overweldigende heiligheid en puurheid.

V. Ik ben blij dat ik uw website heb gevonden en heb gelezen over Maitreya en zijn leringen. Hierdoor zijn mijn ogen geopend en heb ik veel antwoorden gevonden op mijn vragen. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Sinds ik over Maitreya heb gelezen ben ik overgevoelig geworden. Telkens als ik iets verdrietigs of ergs op televisie zie, of als ik maar een oud vrouwtje op straat zie of iets moois, moet ik huilen. Als iemand mij over zijn zorgen of verdriet vertelt kan ik dat emotioneel voelen of zelfs lichamelijk, alsof ik zelf die persoon ben. Ik wil graag weten of ik hier iets aan kan doen, want ik kan het niet beheersen en ik begin me belachelijk te voelen in het gezelschap van vrienden en mensen in het algemeen. Sinds ik van Maitreya weet, heb ik een innerlijk conflict. Ik weet niet hoe ik Maitreya’s leringen in mijn materiële bestaan en in deze materiële maatschappij kan inpassen. Er gaat geen dag voorbij of ik moet denken aan de problemen in de wereld. Ik voel me er apathisch onder, schuldig en nutteloos. Ik weet dat u geen psycholoog bent, maar als u me wat advies kunt geven zou me dat zeker helpen.

A. Deze reactie is een prachtig voorbeeld van hoe een gevoelige reactie op de denkbeelden, de gedachten en innerlijke betekenis van Maitreya’s woorden, het hart opent. Dat is wat er in dit geval gebeurt is. De schrijver reageert (correct) met wat Maitreya noemt “eerlijkheid in denken en oprechtheid van geest” die in ons allen inherent aanwezig zijn, maar die zich helaas zelden zo duidelijk openbaren. Het is een uitdrukking van de onderliggende eenheid en samenhang van de mensheid. Maitreya raadt echter ook de ontwikkeling van onthechting aan, wat boeddhisten meen ik kalmte noemen, waar het de vraagsteller tot zijn nadeel aan ontbreekt. Hij/zij kan leren alle pijn en lijden in de wereld levendig te ervaren, maar wanneer het besluit wordt genomen om er iets mee te doen, om zich in te zetten voor de verlichting ervan, kan de eerste stap worden gezet naar onthechting. Naarmate artsen en verpleegkundigen leren om te gaan met de meest hartverscheurende ervaringen zonder er emotioneel door geraakt te worden, stelt hun onthechting hen in staat om hun noodzakelijke werk te doen. Daarom schaalt Maitreya onthechting zo hoog in bij de hoedanigheden die moeten worden verworven. Maitreya Zelf is alomtegenwoordig, ervaart onafgebroken de pijn en het lijden, de verschrikkelijke voortdurende kwelling van miljoenen mensen over de hele wereld, maar is toch onthecht en vervuld van vreugde; anders zou Hij hen niet kunnen helpen of Zijn missie niet kunnen uitvoeren. Jezelf dienstbaar maken is de ideale manier om onthechting te verwerven. De schrijver kan overwegen zich aan te sluiten bij een transmissie-meditatiegroep als een eerste stap in die richting. Als ik zo vrij mag zijn, ik vind deze brief een prachtige en bij uitstek correcte reactie op de gedachten en ideeën van Maitreya, de Heer der Liefde.Meer over Maitreya

Jezus
 

V. Kunt u zeggen of Maitreya de weergekeerde Christus is, of was Christus zijn discipel?

A. Maitreya verscheen 2000 jaar geleden in Palestina op de gebruikelijke wijze voor een Leraar in elke cyclus middels overschaduwing. Het overschaduwingsproces begon toen Jezus 12 was (daarom kon hij ook met de rabbi’s discussiëren over diepzinnige theologische leringen). Toen Jezus 24 was, was het proces min of meer afgerond. Van zijn 30ste tot zijn 33ste (dat wil zeggen vanaf de Doop tot de Kruisiging) werd Jezus volledig door Maitreya overschaduwd. Soms werkte Maitreya alleen via het lichaam; op andere tijden werkte Jezus via het lichaam en op weer andere tijden werkten zowel het bewustzijn van Jezus als dat van Maitreya door dat lichaam. Dus Maitreya bracht de lering en Jezus was de waarnemer van alles wat via hem plaatsvond.

Jezus is een discipel van Maitreya die de meester is van alle meesters.

V. Al 2000 jaar wachten mensen op de terugkeer van degene die zij Jezus noemen, als de Verlosser van de wereld. Dit werd onlangs nog eens onderstreept toen mensen uit vele landen deelnamen aan de "Mars voor Jezus". U zegt dat Jezus is teruggekeerd en zich op dit moment in Rome bevindt. Wat zal volgens u de reactie van de mensen zijn wanneer degene die Maitreya wordt genoemd zichzelf uitroept tot "Wereldleraar"? Denkt u dat de mensen Jezus nog steeds zullen beschouwen als de beloofde verlosser?

A. Het is goed mogelijk dat Maitreya en de meester Jezus die nu in Rome is enige tijd beiden worden afgewezen door de zeer orthodoxe christenen — vooral de fundamentalisten. Hij is niet "uit de wolken gekomen aan het eind der tijden" zoals zij verwachten, en hij heeft ook geen gaten in zijn handen en voeten. Maar geleidelijk zal het voor veel christenen gemakkelijker zijn om, in plaats van Maitreya, de meester Jezus te aanvaarden als de wedergekeerde Christus (zijn naam kennen ze ten minste) en de meester Jezus heeft de leiding over de christelijke kerken in de wereld. Uiteindelijk denk ik echter dat de meeste mensen, christelijk of niet, zullen accepteren dat Maitreya inderdaad de Christus, Messias, Krishna is — de Wereldleraar voor allen.

V. 1) Is het in orde als christenen alleen aan Maitreya denken als leraar en Jezus in hun gedachten als ‘hoger’ beschouwen? 2) Of zal dat hun evolutie vertragen?

A. 1) Ja. Ik kan me voorstellen dat het voor veel oudere christenen onmogelijk is om Jezus niet meer "de eniggeboren Zoon van God" te noemen. 2) Nee. Maitreya heeft duidelijk gezegd: "Aanbid mij niet."

V. Hoe zullen Maitreya en de meester Jezus samenwerken?

A. Deze twee grote wezens werken al vele eeuwen nauw met elkaar samen. Volgens de meester DK (die de Alice Bailey-leringen heeft gegeven) probeert de meester Jezus waar dat maar mogelijk is Maitreya tijd en werk te besparen. Deze samenwerking zal zonder twijfel doorgaan. In de christelijke kerken worden tijdens elke eucharistieviering de hosties gemagnetiseerd door de energie van de meester Jezus of van Maitreya zelf.

De verantwoordelijkheid voor de christelijke kerken ligt bij de meester Jezus. Zijn taak zal het zijn om de leringen te zuiveren van de door de mens gemaakte dogma’s en doctrines waardoor ze momenteel geconditioneerd worden. Maitreya zal hem daarbij ongetwijfeld zoveel mogelijk helpen.

De functie van de kerk is om te onderrichten en te genezen. Naar mijn mening heeft ze slecht onderwezen en maar weinig genezen. Onder de inspiratie van zowel Maitreya als de meester Jezus zal dit veranderen en zal er een pad naar inwijding gecreëerd worden — het ware religieuze pad.

V. Heeft Jezus in zijn missie gefaald toen hij aan het kruis stierf?

A. Nee. Hij zegevierde volledig. Het was de missie van Jezus in Palestina om te dienen als voertuig voor de Christus, de Messias. Hij kwam als jood, als de Messias van de joden, die hem niet herkenden omdat de fundamentalisten van die tijd een verkeerde lering verspreidden, net als nu. Ze hadden het al generaties lang over de komst van de Messias, maar ze dachten dat de Messias zou komen als een krijgsheer-koning die de joden zou bevrijden van het Romeinse juk. Toen Jezus kwam, deed hij niets wat daar op leek, dus hebben ze zich van hem ontdaan. Hij kwam als de wereldleraar voor die tijd — of beter, om Maitreya, als de wereldleraar, in staat te stellen zijn voertuig drie jaar te gebruiken. Dat was een groot geschenk van Jezus. Hij leerde ook om een meester te zijn, door als het voertuig voor een meester te dienen. Jezus is nu een zesdegraads meester, een "Chohan".

V. Er wordt algemeen van uitgegaan dat de meester Jezus en Apollonius van Tyana tijdgenoten waren, of op z’n minst vlak na elkaar hebben geleefd. Is dit waar?

A. Nee, Jezus ging uit incarnatie bij de kruisiging en kwam zeven jaar later terug als Apollonius van Tyana. In dat leven als Apollonius werd hij een meester.

V. Wie was Jezus na zijn incarnatie als Apollonius van Tyana en vòòrdat hij het Syrische lichaam nam, waarin hij nu leeft?

A. Hij hield de naam Jezus aan en in de zesde en zevende eeuw bezocht en onderwees hij de Amerikaanse Indianen en de Polynesiërs in de Pacific. Dit feit is bekend bij de Mormonen.

V. (1) Is Jezus echt gekruisigd? (2) En is hij werkelijk aan het kruis gestorven?

A. (1) Ja. (2) Ja.

V. Heeft de meester Jezus in de circa 650 jaar dat hij in incarnatie is op het stoffelijk gebied ooit werk gedaan dat bekend geworden is in de wereld, of is Hij relatief verborgen gebleven al die jaren?

A. De vraag geeft blijk van enig misverstand. Het lichaam waarin de meester Jezus nu verschijnt is al het derde sinds zijn incarnatie als Jezus. Die andere waren ook stoffelijke manifestaties. Evenals de andere meesters werkt hij door zijn discipelen te inspireren tot het teweegbrengen van veranderingen. Een zeer goed voorbeeld hiervan is de opkomst van de oecumenische beweging die hij via paus Johannes XXIII initieerde. Hij is ook de meester die A Course in Miracles doorgaf aan een discipel op de innerlijke gebieden, die het werk vervolgens dicteerde aan dr. Helen Schüman.

V. Heeft Jezus in Palestina werkelijk over water gelopen of is dit slechts een symbolische beschrijving in de bijbel?

A. Nee, de beschrijving is symbolisch. Hij zou het wel gekund hebben, maar hij heeft het niet gedaan.

 V. Wat is er met de lijkwade van Turijn gebeurd direct na de dood van Jezus?

A. Ze werd door drie van zijn naaste volgelingen uit het graf gehaald waarin Jezus was neergelegd en werd twee jaar lang verborgen. Nadien werd ze, bij tijd en wijle, getoond aan christelijke pelgrims in Jeruzalem. In de 6e eeuw was het doek tamelijk goed bekend als de authentieke lijkwade van Jezus en was het een heilig relikwie.

De bijbel, de antikrist en andere religies
V. U heeft een aantal keren gesproken over de ondergang van religies — hoe zal dit plaatsvinden?

A. Nee, ik heb niet gesproken over de ondergang van religies, maar over het einde van religieus totalitarisme. Er is niets mis met religie zelf — de fout ligt bij degenen die de religies onder hun hoede hebben: de priesters van de verschillende religies die hun dogmatische overtuigingen aan de mensen opleggen. Dit is totalitarisme. Ze gaan zelfs zover dat ze mensen vertellen hoe ze moeten leven en hoe ze niet moet leven. Als je bijvoorbeeld een priester van de katholieke kerk bent, mag je niet trouwen; in de anglicaanse kerk mag je wel trouwen. Hetzelfde geldt voor de lering over contraceptie. Dit zijn opgelegde voorschriften. Het kwaad zit in het opleggen van de ideologie, de geloofsstructuur. Maitreya zegt dat religies bruikbaar zijn zoals een ladder bruikbaar is — om je te helpen op het dak te komen; maar als je eenmaal op het dak bent, kun je de ladder weggooien.

V. Ik ben katholiek en geloof in één God, en ik ben het niet eens met wat u zegt over Maitreya.

A. Ik zeg niet dat Maitreya God is. Hij is een leraar, zoals Jezus een leraar was. U zult zeggen Jezus was God, daar ben ik het niet mee eens. Ik zeg dat Jezus een goddelijk mens was; Maitreya is een goddelijk mens. Te zijner tijd zult u ook een goddelijk mens zijn. Ieder van ons heeft het in zich om te zijn als Jezus, Maitreya, Krishna of Boeddha, maar ik ben het met u eens dat er slechts één Bron is waaruit we allen voortkomen: dat is wat we God noemen.

V. Hoe kunnen we, als er werkelijk een ‘nieuwe tijd’ komt, mensen overtuigen die al uitgesproken ideeën hebben?

A. Miljoenen mensen in de wereld geloven in een of andere godsdienst — katholicisme, boeddhisme, hindoeïsme, enz. — en daar hebben zij het volste recht toe. Zij hebben gelijk noch ongelijk in hun geloof. Het is meer een kwestie van het brandpunt bijstellen. Elke godsdienst heeft een element van de waarheid en kan zodanig uitgebreid worden dat het een groter aspect van die waarheid geeft.

Jezus toonde de liefde van God voor de eerste keer in haar volmaaktheid, en hij deed dat omdat hij werd overschaduwd door de Heer Maitreya, die die hoedanigheid van liefde belichaamt. Ik heb daar geen probleem mee, maar anderen wel omdat zij denken dat ik over Maitreya spreek als God, en over vele verschillende Goden.

Maitreya zelf heeft gezegd: "Velen zullen mij volgen en mij zien als hun gids. Velen zullen mij niet kennen" (boodschap nr. 10). Ik denk dat het lang zal duren voordat iedere overtuigde christen, hindoe, boeddhist, moslim, jood, rastafari of wie dan ook, Maitreya kan aanvaarden als de wereldleraar. En dat doet er ook niet toe. Een christen zal waarschijnlijk veel eerder de meester Jezus aanvaarden dan Maitreya, maar er is geen verschil in de ideeën van Maitreya en die van de meester Jezus: de Hiërarchie heeft één (groeps)bewustzijn. De meesters demonstreren allen in meer of mindere mate dezelfde hoedanigheid. Omdat hij verder geëvolueerd is dan de anderen, is Maitreya de leider van die groep, maar alle meesters geven blijk van Gods liefde. Ongeacht welke hoedanigheden ze verder ook tonen, zij zullen bovenal blijk geven van het liefdesaspect van God.

Ik denk dat mensen die nu vasthouden aan verstarde religieuze tradities, iemand in de Hiërarchie zullen vinden om te volgen en in te geloven. Zij zullen tenslotte ertoe komen Maitreya te volgen omdat hij gezien zal worden als de Hoop voor de mensheid. Ontelbare miljoenen mensen zullen geloof aan hem hechten en om zijn raad en leiding vragen, en uiteindelijk zal het impopulair zijn om dat niet te doen; mensen zullen het moeilijk vinden om tegen deze golf van aanvaarding in te gaan.

V. U zegt dat Maitreya in verschillende delen van de wereld verschijnt. Wat is uw commentaar op wat Jezus Christus zegt in Mattheüs 24: "Ziet toe dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: ‘Ik ben de Christus’, en zij zullen velen verleiden ... ook de uitverkorenen ... maar gelooft het niet."

A. De uitverkorenen zijn natuurlijk de fundamentalistische christenen die menen precies te weten hoe de Christus zal terugkeren (namelijk op een wolk aan het einde van de wereld). U zou versteld staan als u wist hoeveel ‘christussen’ ik ontmoet heb. Je kunt dit werk niet doen in de 20 jaren of zo dat ik het heb gedaan, zonder een reeks mensen te ontmoeten die geloven dat ze zelf de Christus zijn. Tientallen evangelische christelijke predikanten op tv in Amerika geloven dat ze het "woord van God" in hun achterzak hebben, dat alles wat ze zeggen, woord voor woord uit de bijbel citerend, letterlijk waar is. Het is niet de bedoeling dat je de bijbel letterlijk neemt; het is in tamelijk symbolische termen vervat. Ik geloof dat de bijbel een boek is met diepzinnige profetieën en waarheden voor zover begrepen vanuit zijn innerlijke betekenis; als het letterlijk wordt genomen, is het een ander verhaal.

Ik elk land vind je de pseudo-Maitreya’s en de pseudo-christussen. Die profetie komt nu uit in de wereld. U moet duidelijk beseffen dat ik niet heb gezegd waar Maitreya zich precies bevindt, alleen dat hij in de Aziatische gemeenschap in Londen verblijft. Jarenlang kon ik zijn precieze verblijfplaats aangeven en als ik dat gedaan had, zouden de wereldmedia er meteen naartoe zijn gegaan en dan zou dit verhaal jaren geleden bewezen en uitgekomen zijn — al in 1982, toen Hij gereed was om naar voren te treden. De media luisterde toen naar de informatie en geloofde het in grote mate, maar handelde niet.

V. In de bijbel staat heel duidelijk dat het pad tot geestelijke verlossing en eeuwig leven alleen openstaat voor wie Jezus Christus erkent als zijn Verlosser. Hoe zit het met degenen die niet echt "wedergeboren" christenen zijn?

A. Op de eerste plaats ben ik het er niet mee eens dat de bijbel (al of niet duidelijk) stelt dat dit zo is en als het waar was, zou het grootste gedeelte van de mensheid beslist van verlossing uitgesloten zijn. Dit is onmiskenbaar een overdreven en al te selectieve claim van, let wel, niet Jezus zelf, maar van de H. Paulus, de overijverige christenvervolger die de overijverige promotor van het christendom werd, en die Jezus nooit ontmoet heeft of hem heeft horen spreken.

Het pad naar verlossing is volgens mij niet gelegen in erkenning van enige leraar of goeroe, nu of vroeger, maar in de erkenning dat ieder van ons een uitdrukking is van het goddelijke, en in het vermogen om deze goddelijkheid te zijner tijd in al haar volheid te tonen.

V. Volgens de lijst van ingewijden in het boek Maitreya’s missie deel I had Mozes een inwijdingsgraad van 2,3. Dat lijkt heel vergevorderd voor de 12de eeuw v. Chr. Betekent dit dat (1) hij werkelijk in staat was om de Rode Zee te laten splijten, (2) hij regelmatig met God sprak, en (3) hij de Tien Geboden op twee stenen tafelen van God ontving op de berg Sinaï?

A. Een inwijdingsgraad van 2,3 was inderdaad ongewoon vergevorderd voor die tijd. Mozes was echter geen gewoon mens maar een (menselijke) avatar. Desondanks heeft hij de Rode Zee niet in tweeën gespleten, niet met God gesproken (maar met zijn meester), noch op de berg Sinaï stenen tafelen ontvangen van God of wie dan ook. Hij heeft gewoon doorgegeven wat hij innerlijk had gehoord. Het Oude Testament moet net zo min letterlijk worden genomen als het Nieuwe Testament; beide zijn in symbolische taal vervat.

V. Hoe zit het dan met Lucifer, waar past hij in het geheel? Is hij de duivel?

A. Lucifer heeft niets met de duivel te maken. Lucifer betekent lichtbrenger, de planeet Venus, de Morgenster (van het Latijnse lux, lucis — licht). Het is de naam van een grote engel die het mensenrijk bezielt. Ieder van ons is een geïndividualiseerd aspect van één grote alziel, Lucifer genaamd. De christelijke bijbel zegt dat hij ruzie heeft gemaakt met God en daarom uit de hemel werd verdreven, en Adam en Eva uit het paradijs. Dit is een symbolische weergave van een occult feit, een gebeurtenis die 18,5 miljoen jaar geleden plaatsvond.

De menselijke zielen die wachtten op het zielegebied (het oorzakelijke gebied) kregen toen voor het eerst de gelegenheid om te incarneren. De ontwikkeling van de vroege dier-mens had een punt bereikt waarop de echte menselijke evolutie kon beginnen. Er was een symbolische ‘oorlog in de hemel’ en Lucifer werd ‘uit de hemel geworpen’. Lucifer is het menselijke natuurrijk. Wij werden niet uit het ‘paradijs’ verdreven. Onze afdaling in de stof is een geplande daad van opoffering van de ziel om het evolutieproces van deze planeet te bevorderen. Het geeft de ziel de gelegenheid om de stof te vergeestelijken.

Dit doen we door de stof van onze eigen lichamen te vergeestelijken. Onze lichamen bestaan uit kleine devische of engelachtige wezens. Zij verschaffen het materiaal, door hun eigen activiteit, voor onze stoffelijke, emotionele en mentale lichamen. Op deze wijze groeien de deva’s naar het menselijk bewustzijn. De leringen zeggen dat alles in de kosmos op weg is om menselijk te worden, menselijk is, of het menselijke voorbij is. De mens vormt slechts een stadium in het gehele evolutieproces. Onze lichamen voorzien deze kleine devische levens van de ervaring om uiteindelijk zelf mens te worden, en bieden mensen de ervaring (als zielen in incarnatie) om de stof van deze planeet te vergeestelijken. Een meester heeft de stof van zijn lichamen volkomen vergeestelijkt.

Dit gebeurt geleidelijk door middel van het evolutieproces — met name gedurende de laatste fase die waarin de vijf planetaire inwijdingen genomen worden. Door elke inwijding en elke ervaring tussen de inwijdingen komt steeds meer sub-atomaire energie het lichaam van de ingewijde binnen. Het lichaam van de ingewijde verandert van atomair naar subatomair, van stof in licht. Het lichaam van een vijfdegraads ingewijde, een meester, bestaat volledig uit licht. De meester ervaart niet langer de aantrekkingskracht van de stof; er is niets in de stof dat hem aantrekt. Hij is vrij; dat is ware vrijheid, de enige ware vrijheid. Dit is het resultaat van Zelf-verwerkelijking. Maitreya is gekomen om de kunst van Zelf-verwerkelijking te onderwijzen.

V. (1) Wat zal er in de toekomst met de christelijke bijbel gebeuren? (2) Is de bijbel nauwkeurig?

A. (1) Het is voor de hand liggend dat de gebeurtenis van het naar buiten treden van niet alleen Maitreya, de Christus, maar ook van de meester Jezus en een grote groep van andere meesters (van wie sommigen discipelen waren van Jezus in Palestina), een enorme weerslag zal hebben op de christelijk-orthodoxe groepen. Het zal een even grote schok zijn voor de fundamentalisten van alle religies. De meester Jezus heeft de leiding over de christelijke kerken en heeft tot taak ze te bevrijden van door de mens gemaakte dogma’s en doctrines, die het denken van deze groepen op dit moment conditioneren. Een dergelijke zuivering zal ook in andere religieuze groeperingen plaatsvinden. In het licht van de nieuwe godsbeschikking zal dan ook enig herschrijven van de bijbel en van oostelijke geschriften plaatsvinden. De ware symbolische aard van deze geschriften zal geleidelijk ingang vinden.
(2) Zoals ik hierboven al aangaf, zijn de leringen van de bijbel voornamelijk symbolisch.

V. Bestaat de hemel?

A. De hemel is een innerlijke zijnstoestand of bewustzijn. "Het Koninkrijk der hemelen is in u", zoals Jezus heeft gezegd. Het Koninkrijk der hemelen is het Geestelijke rijk, het Koninkrijk der zielen, de Geestelijke Hiërarchie van meesters en ingewijden, het rijk onmiddellijk boven het mensenrijk. Het wordt betreden via de poort van inwijding. Het is het bewustzijn dat het resultaat is van de vereniging van de ziel en de menselijke persoonlijkheid. De wijze waarop deze eenwording wordt bereikt is via meditatie; dat is het middel waardoor het ware zijn, het hogere Zelf of de ziel en haar weerspiegeling — de man of vrouw in incarnatie — samenkomen in de ziele-doordrenkte persoonlijkheid.

Er is ook nog een andere betekenis van "hemel". Zielen die niet in incarnatie zijn brengen een langere of kortere ‘tijd’ (tijd is een concept van het menselijk brein op het stoffelijk gebied) door in Devachan, een toestand van oneindige zaligheid, terwijl ze wachten op de oproep tot incarnatie. Het christelijke idee van hemel verwijst, hoewel enigszins vervormd, naar deze ervaring.

V. Hoe denkt het Vaticaan erover dat Maitreya zich in Londen zou bevinden?

A. Ik weet dat althans mijn eerste boek — De wederverschijning van de Christus en de Meesters van Wijsheid — jaren geleden aan de paus is overhandigd. De paus bladerde het vluchtig door, heeft het later naar ik heb begrepen gelezen en gelooft er geen woord van. Onlangs heeft de paus zelf een boek gepubliceerd waarin hij zegt dat degenen die praten over de aanwezigheid van een nieuwe Boeddha in de wereld, moeten weten dat hij niet "onze Christus" is.

De meester Jezus woont echter sinds zeven jaar in Rome en er zijn twee leden van de Curie (de groep rond de paus) die directe discipelen zijn van de meester Jezus. Jarenlang hebben ze op subtiele wijze geprobeerd de gedachten van de paus te richten op het idee van de aanwezigheid van de meester Jezus in Rome en van Maitreya in Londen, zonder succes geloof ik. De paus is waarschijnlijk te oud en te star in zijn opvatting van de Heilige Schrift om te kunnen veranderen.

Het zal echter niet aan uw aandacht ontsnapt zijn dat hij in de loop der jaren op economisch gebied buitengewoon positief en vooruitstrevend is geweest en zich op zijn wereldreizen uitgesproken heeft voor samen delen en een rechtvaardiger samenleving. Dit is de inprenting op zijn denkvermogen door de meester Jezus. Jezus overschaduwt hem niet op de wijze zoals Maitreya Jezus overschaduwde, maar hij maakt een inprenting op zijn denkvermogen, en voor zover de paus gevoelig is voor deze inprenting, wat hij lijkt te zijn, roept hij uit alle macht op tot herverdeling van de hulpbronnen, enzovoort. In dit opzicht verricht hij zeer goed werk.

V. Volgens de joodse traditie werd Enoch, die de lijn van rechtschapenheid had voortgezet, ten hemel opgenomen. Hij was de eerste volledig Zelf-verwerkelijkte mens en werd, na zijn transfiguratie, het grote wezen Metatron, ook de Leraar der leraren genoemd. Gezien de overeenkomst tussen zowel de medeklinkers (klinkers worden in het Hebreeuws niet geschreven) in Metatron (MTTR) en Maitreya (MTR) alsook in de functie — namelijk Leraar der leraren, is Metatron Maitreya?

A. Ja.

V. Hoe past het verhaal van Noach in de esoterische traditie?

A. Het verhaal van Noach, de bijbelse zondvloed, verwijst naar een periode ongeveer 15.500 jaar geleden toen het eiland Poseidon, waarvan de bergtoppen nu de Azoren vormen, wegzonk. Noord-Afrika en Spanje, die eens verbonden waren, werden gescheiden door de overstromingen en de Middellandse Zee ontstond. Veertig dagen regen is een louter symbolische uitdrukking. Noach bouwde geen ‘ark’ waarin hij één paar van elke diersoort meenam; ook dat is symbolisch. Noach was een meester; hij wist wat er zou gaan gebeuren en waarschuwde de mensen om hun familie en vee naar hoger gelegen gebieden te brengen om aan de vloed te ontkomen. Het gebied van het Midden-Oosten en het mediterrane bekken overstroomden, maar elders bleven grote gebieden droog.

V. Hoe kan een christen de leringen van zijn gevestigde geloof in overeenstemming brengen met de leringen van Maitreya?

A. Kijk onbevooroordeeld naar de onderdelen waar deze leringen overeenkomen of elkaar raken en bestudeer de leringen van de Oude Wijsheid om de onderdelen in overeenstemming te brengen die verschillen. Beide leringen zijn gebaseerd op liefde en de goddelijkheid die aan al het leven ten grondslag ligt. Ik zou zeggen dat de gevestigde religie in wezen mystiek en devotioneel is en zodoende gebaseerd op verering, terwijl de leringen van Maitreya wetenschappelijker zijn - dat wil zeggen, gebaseerd op kennis door persoonlijke ervaring.

V. Waarom onthult de katholieke kerk het derde geheim van Fatima niet? Het Vaticaan zou er in 1960 iets over zeggen.

A. Ze hebben onlangs een 'gekuiste' versie onthuld. Vraag hun waarom ze niet het hele verhaal onthullen! (Omdat het over de terugkeer van de Christus in deze tijd gaat.)

V. Wat kunt u zeggen over de antikrist? Is hij al in de wereld of moet hij nog komen?

A. De 'antikrist' is geen persoon, maar een destructieve energie, die doelbewust in de wereld wordt vrijgegeven om de oude orde af te breken en zo de weg te bereiden voor de Christus. Deze werd bijvoorbeeld vrijgegeven via keizer Nero om een eind te maken aan de Romeinse tijd en de weg voor het christendom te bereiden. In onze tijd werd ze vrijgegeven via Hitler, een groep militaristen in Japan en een groep rond Mussolini in Italië. De nederlaag van de As-mogendheden tegen de Geallieerde landen in de oorlog van 1939-1945 betekent de nederlaag van de 'antikrist'. Dit stelde Maitreya in staat om, in juni 1945, zijn voornemen bekend te maken om met Zijn groep terug te keren in de wereld.

V. Zullen de Meesters de verschillende religies samenbrengen en zo ja, hoe?

A. Maitreya komt niet als religieus leraar, maar als een geestelijk leraar. Alle aspecten van het leven zijn in wezen geestelijk — alles wat ons van nut is, wat ons op een hoger niveau brengt, is in wezen geestelijk. Het doel van de Hiërarchie is niet om alle religies tot elkaar te brengen. Ze zullen blijven bestaan, gezuiverd en gelouterd door de aanwezigheid van de Meesters en door beter menselijk begrip. Geleidelijk zal er, niet een nieuwe religie naar voren treden, maar een benadering van Goddelijkheid door middel van aanroep in plaats van aanbidding en niet op basis van geloof maar van gewaarwording en ervaring van het Goddelijke.

God
 

V. Wie of wat is het dat we ‘God’ noemen — de galactische Logos?

A. Deze planeet is de uitdrukking van een groot kosmisch wezen, een Hemelse Mens. Hij weerspiegelt zichzelf op het etherisch-stoffelijke gebied als Sanat Kumara, de Heer der wereld, in Shamballa. Sanat Kumara is al 18,5 miljoen jaar op deze planeet en is afkomstig van de planeet Venus; Hij is de etherisch-stoffelijke uitdrukking van de logos van onze planeet. Hij is niet de logos, maar hij weerspiegelt de logos. Hij is de "Oude der dagen" uit de bijbel, de "Jongeling van Eindeloze Zomers", de joodse "Jehovah" of "Onze Vader in de hemel".

V. Kunt u de relatie tussen Maitreya en God nader omschrijven?

A. Laat me eerst zeggen dat Maitreya niet God is. Hij is een vertegenwoordiger, een exponent, een boodschapper van God. Hij heeft zich volledig vereenzelvigd met God of het Zelf, als ononderbroken ervaring. Hij is zó geëvolueerd, zó zuiver, dat hij in zijn eigen wezen dat aspect van Gods aard kan belichamen dat wij liefde noemen, het Christus-beginsel.

V. Wat is volgens u het doel achter de schepping?

A. Er is maar één doel in de hele kosmos waarvan we iets kunnen weten — de dienstbaarheid van de kosmos aan de kosmos. Als het juist is om te zeggen dat wij God zijn, dan bestaat God niet ergens buiten ons hier. God is een toestand van zijn, een staat van bewustzijn. Als je die staat van bewustzijn hebt, weet je dat je God bent. Als je dat bewustzijn niet hebt, kan je wel verteld worden dat je God bent, maar dan ervaar je het niet. Als je het kunt ervaren, als je het weet, kun je het uitdrukken.

De belangrijkste manier om die ervaring uit te drukken is door dienstbaarheid. Daarom bestaat deze planeet aarde, daarom bestaat er een zonnestelsel, een heelal. Denk eens aan de omvang van de Melkweg, ons eigen sterrenstelsel met haar talloze zonnestelsels: één heel klein hoekje van het universum. Denk eens aan dit zonnestelsel met al haar planeten, sommige meer, andere minder ontwikkeld. Denk eens aan onze eigen aarde, met de ontelbare schepsels en individuen die erop leven. Dat alles is het uitdrukkingslichaam van een entiteit, een bewust Wezen. Dit zijn de uiterlijke vormen van een grote entiteit die experimenten uitvoert. Die experimenten heten Aarde, Jupiter, Venus, Mars, enzovoorts. Dat zijn experimenten van een entiteit, de Logos, die tot scheppende openbaring wordt aangezet door de wens om te dienen.

Die entiteit staat niet los van jou en mij. Het is een aspect van het geheel, een hoger ontwikkeld deel van het geheel dan jij en ik, maar wij maken ook deel uit van diezelfde vorm. Als er een God is die alle dingen geschapen heeft, kan er niets anders zijn. Er kan alleen God zijn. Dat is het besef dat daagt op de weg terug, door de bouw van de antahkarana.

V. Heeft religie tegenwoordig nog enige waarde?

A. Religies herinneren de mens aan de onderlinge verbondenheid van mensheid en God, zelfs als hij God ziet als een oude man met een baard die van bovenaf alles ziet wat je doet — en het meestal afkeurt. Religies zijn een simplificatie, maar ze herinneren de mensheid eraan dat we niet alleen zijn, dat er meer is in het leven dan de eerste behoeften van het fysieke lichaam, dat het leven een geestelijke basis heeft en op een steeds hogere wending van de spiraal geleefd moet worden. Dat is de kracht en de waarde van georganiseerde religieuze groeperingen. Zij beschermen de kleinen. En dan bedoel ik niet de kleine kinderen, maar de jonge zielen die anders misschien vele incarnaties zouden verdoen met nutteloze, zo niet gevaarlijk destructieve levens. Het is een beschermend raamwerk, zelfs als het punt bereikt wordt dat het achterhaald is. Te zijner tijd ontgroeit men het beschermende mechanisme van een moeder- of vaderkerk; die is dan niet langer nodig. De mens komt dan in opstand; hij kan zelfs het hele denkbeeld van God jarenlang verwerpen, tot hij uit zichzelf door meditatie de verbinding legt met de ziel. Dan begint het proces van de bouw van de antahkarana, ook al heeft hij nog nooit van het woord antahkarana gehoord. Voor esoterici op het pad verloopt dat proces geheel bewust.

De Spirituele Hiërarchie
 

V. Als er gedurende de hele geschiedenis meesters aanwezig zijn geweest, hoe hebben zij dan werkeloos kunnen toezien bij gebeurtenissen zoals de holocaust, oorlogen, de Inquisitie, de decimering van de mensheid op diverse manieren, zonder te helpen?

A. Ze hebben niet werkeloos toegezien. Er is nog nooit een oorlog, holocaust, pijn of lijden geweest waarbij de betrokken groep niet tot het uiterste door de meesters werd geholpen in zoverre de Wet van karma dit toestond. Het is hun niet toegestaan om de gevolgen van het handelen van de mensheid weg te nemen. De meesters zijn net zo goed als wij gebonden aan de Wet van oorzaak en gevolg, die de Wet van karma is. Wij hebben het vermogen, individueel en als groep — als mensheid — om onze handelwijze te veranderen. Wij creëren de holocausten en oorlogen waardoor hele groepen slachtoffer worden van (sluip)moorden, verkrachting, plundering, enzovoort. Wij schiepen de Inquisitie — de wreedheid van de Inquisitie is de wreedheid van de mensheid zelf. Het kwam voort uit het fanatisme dat een direct gevolg is van het misbruik van de energie van Vissen. Het fanatieke geloof in het eigen ideaal veroorzaakte de holocaust, de Inquisitie en bijna elke oorlog. Sommige oorlogen draaiden om landuitbreiding, maar de oorlogen waarbij het om een ideologie ging waren het gevolg van het fanatieke geloof dat een bepaald ideaal het enige juiste was voor de mensheid. Dat heeft niets met de meesters van doen.

De meesters zijn volmaakt. Hun betrokkenheid met ons is een gunst: ze hoeven hier niet te zijn, ze zijn klaar met deze wereld en zijn hier louter om het plan van evolutie te dienen, waarvan wij deel uitmaken. Maar wij zijn niet het enige onderdeel van die evolutie — er is ook het dierenrijk, het planten- en mineralenrijk, de grote engelen- of deva-evoluties, dus het werk van de meesters ten aanzien van de mensheid is slechts een fractie van hun hele werk. Waar mogelijk, binnen de wet, komen zij tussenbeide en voorkomen zij lijden voor de mensheid.

V. Had Maitreya 2000 jaar geleden dezelfde mensen om zich heen als toen hij Jezus overschaduwde?

A. Sommige mensen rondom Maitreya zijn dezelfde als rond Jezus in Palestina. De meester Morya, een zeer bekende meester, was de H. Petrus. Johannes de geliefde apostel is nu de meester Koot Hoomi. De dicipel die na Jezus kwam, de H. Paulus, die het ‘kerkendom’ vestigde en het ‘christendom’ noemde, is nu ook een van de meesters: Hilarion. We zullen hen zeer binnenkort zien. De meester Jezus, de bekendste van alle meesters, is reeds in de wereld en woont al 1991 in een buitenwijk van Rome. Heel snel nadat we Maitreya zien, zullen we de meester Jezus en Maitreya zij-aan-zij zien. Mensen zien hen nu al samen in allerlei verschillende gedaanten, zoals blijkt uit brieven die wij publiceren.

V. Wat is het effect van gebeden tot heiligen die al gereïncarneerd zijn? Zijn die even effectief als wanneer ze gericht waren tot de zielen van heiligen die niet gereïncarneerd zijn?

A. Er is geen verschil. De meeste heiligen uit het verleden zijn nu meesters.

V. Hoeveel levens hebben we gemiddeld om een meester te worden?

A. Je hebt honderdduizenden levens nodig om tot de eerste inwijding te komen, de eerste van vijf inwijdingen. Gewoonlijk zitten er gemiddeld zes à zeven levens tussen de eerste en tweede inwijding. Tussen de tweede en derde inwijding wordt het gehele proces versneld en de derde kan in het zelfde leven genomen worden als de tweede inwijding vroeg genoeg plaatsvindt; daarna waarschijnlijk de vierde en vijfde in de volgende twee of drie levens. Dus, er zijn zeer weinig levens in de laatste fase van het inwijdingsproces, maar tot aan de eerste inwijding zijn er letterlijk honderdduizenden incarnaties nodig.

V. Wanneer raakte de wereld het spoor bijster?

A. De wereld "raakte het spoor bijster" in Atlantische tijden. Ongeveer 95.000 tot 100.000 jaar geleden, toen de 12 miljoen jaar durende Atlantische beschaving op zijn einde liep, begon een reeks van oorlogen tussen de Hiërarchie van licht (de Meesters van wijsheid) en de Heren van de stoffelijkheid, of de ‘krachten van het kwaad’ zoals wij ze noemen. Beide groepen wilden met de mensheid werken — de ene ten goede, langs de lijnen van evolutie, en de andere om de mensheid te onderwerpen en in hun greep te krijgen. Deze oorlog mondde uit in de vernietiging van de Atlantische beschaving en een groot deel van het Atlantische continent dat in de oceaan verdween (de Atlantische oceaan is genoemd naar Atlantis).

Deze oorlog werd voortgezet op de astraal-emotionele gebieden, totdat Hitler en de zijnen in Duitsland, Japan en Italië de oorlog weer omlaag brachten tot het fysieke gebied in 1939 (het begon eigenlijk in 1914, ging ondergronds in 1918 en kwam weer boven in 1939). Deze oorlog eindigde in een nederlaag voor, maar niet de vernietiging van, de krachten van stoffelijkheid door de overwinning op de As-mogendheden van de Geallieerden in 1945

 

De Meester

Voor meer informatie over de Meester van Benjamin Creme lees dit artikel

 

 

Voorspellingen
Share Nederland kan voorspellingen doen omdat we de informatie ontvingen, soms vele jaren vòòr de gebeurtenissen plaatsvonden. Alleen Maitreya kan dat. Hij is geen helderziende die in een kristallen bol kijkt om te zien wat er gaat gebeuren. Hij weet door zijn volmaakte inzicht in de Wet van oorzaak en gevolg dat als we dit of dat blijven doen er zus of zo zal gebeuren; als we van richting veranderen, zal er iets anders gebeuren. (Hij gebruikt wel enige mate van helderziendheid, maar het is vooral zijn inzicht in de Wet van oorzaak en gevolg.)

V. U heeft gezegd dat Maitreya een wereldwijde ineenstorting van de aandelenmarkt heeft voorspeld. We hebben de financiële crisis in Azië gehad. Ik heb de indruk dat deze ‘niet erg genoeg’ was, we hebben een grotere ineenstorting nodig. De verantwoordelijkheid voor deze uitspraak zal iedereen treffen — onze baan, ons huis en ons bestaan — en dat zal enorme economische en sociale opschudding veroorzaken. Beseft u de verantwoordelijkheid van het scenario dat u in het vooruitzicht stelt?

A. In 1988 heeft Maitreya een reeks voorspellingen gedaan die door een van zijn naaste medewerkers aan twee journalisten werden doorgegeven met de instructie om ze aan mij door te geven voor publicatie in Share International. Wij publiceerden de voorspellingen in de volgorde waarin we ze ontvingen en verstuurden ze in persberichten naar alle media en regeringsinstanties in de wereld. Ze werden ongeveer drieëneenhalf jaar lang maandelijks op de hoogte gebracht van de voorspellingen van Maitreya. Op deze wijze maakte Hij het voor intelligente waarnemers overduidelijk dat er in Londen een man woonde met een buitengewone kennis, vooruitziendheid, met helderziend vermogen misschien, maar in elk geval met inzicht in niet alleen gebeurtenissen in de wereld maar ook in toekomstige gebeurtenissen. De gebeurtenissen die hij voorspelde, vonden stuk voor stuk plaats.

Een van de voorspellingen was dat er een wereldwijde ineenstorting van de aandelenmarkten zou plaatsvinden die zou beginnen in Japan. De Japanse markt begon meteen in te storten en is nu, voor zover het de Japanners betreft, ineengestort. De Japanse economie ligt nu op zijn gat en de banken en instellingen gaan één voor één failliet. Dat is niet mijn verantwoordelijkheid, maar iets dat plaatsvindt in de wereld. Maitreya heeft laten weten dat hij juist naar voren zou treden om te helpen de gevolgen van een dergelijke ineenstorting het hoofd te bieden. Als de ineenstorting in de herfst van 1997 had plaatsgevonden, wat mogelijk was geweest, dan zou hij onmiddellijk naar voren zijn getreden om zijn inzicht en advies aan te bieden aan de regeringen van de wereld — niet om de crash te vermijden, maar om de gevolgen ervan aan te pakken.

De wereldmarkten hebben zich gestabiliseerd, met name in het Westen, maar elke grote crash vindt plaats op het moment dat de index een recordhoogte bereikt. De Westerse aandelenmarkten hebben nog nooit zo hoog gestaan en juist wanneer iets een punt van maximale spanning bereikt, vindt de tegenovergestelde slingerbeweging plaats — de spanning wordt gebroken en de ineenstorting vindt plaats. Maitreya verwacht dit voor de Westerse markten en is bereid naar voren te treden op het moment dat dat lijkt door te zetten en niet slechts een fase is — vòòrdat de chaos begint.

V. Wanneer zal de lichttechnologie beschikbaar zijn?

A. Het eerste prille begin van de lichttechnologie zal waarschijnlijk binnen ongeveer vijf jaar beschikbaar komen en in de daaropvolgende jaren geleidelijk verder ontwikkeld worden. Het is een voortgaand proces. Er is geen eind aan de lichttechnologie; het is geen eenvoudige technologie waarover we compleet beschikken zodra we hem hebben. Deze technologie zal ons uiteindelijk de beheersing geven over de krachten van het heelal.

UFO's en de kosmos
 

V. Wat is het verband tussen ufo’s, waarvan ik er twee heb gezien, en de komst van Maitreya?

A. Heel algemeen en simpel gesteld, kun je zeggen dat de ufo’s een platform voor Maitreya creëren. De meeste ufo’s die deze planeet bezoeken, komen van Venus en Mars. De meeste, zelfs die van Venus, worden gemaakt op Mars, dat een soort grote productieplaneet is. Ze bestaan alle uit subtiele etherische, niet-grofstoffelijke materie. De trillingssnelheid van die materie kan worden verlaagd tot ze binnen ons gezichtsveld komt, zodat ufo’s voor een beperkte tijd zichtbaar zijn. Normaal zouden ze onzichtbaar zijn, tenzij je over etherisch gezichtsvermogen beschikt, maar voor de Martianen, de Venusianen, enzovoort, zijn ze zichtbaar omdat zij op hetzelfde energetische niveau leven.

Als je naar Mars zou gaan, zou je er niets aantreffen. Toch zijn er meer mensen op Mars dan op onze planeet. Hun technologie loopt duizenden jaren voor op onze huidige, maar wanneer wij over de lichttechnologie beschikken, en dat zal zijn spoedig nadat de planeet tot rust is gekomen, het beginsel van samen delen heerst en er geen oorlogen meer zijn, dan zal deze lichttechnologie ons van alle energie voorzien die we nodig hebben, direct van de zon. Zo ontvangen de mensen op Mars, Venus en elders hun energie. Dit zal onze evolutie vanuit technologisch standpunt gezien enorm versnellen.

Op onze planeet wordt door een groot hemellichaam in de ruimte een kracht uitgeoefend, die haar een heel klein beetje van haar as trekt. Als dit niet door de Ruimtebroeders werd gecorrigeerd, zou het hele bestaan bijzonder pijnlijk zijn geweest, dan zouden er rampen en dergelijke hebben plaatsgevonden. Ze hebben rond de planeet een energetische ring van licht geplaatst die de stand van haar as op zijn plaats houdt, en zo lang zij de wacht blijven houden rond onze planeet zijn we veilig. Zij neutraliseren ook, zo ver als ons karma dat toestaat, veel van de nucleaire straling die onze kerncentrales de atmosfeer inpompen. Ook in de oceanen neutraliseren ze het afval dat we daar hebben gestort en dat anders veel leven in de zee zou hebben vernietigd en de planeet nog meer zou hebben vervuild.

De planeet is al zozeer vervuild dat het nu gevaarlijk is. Er gaan meer mensen dood door de vervuiling, vooral nucleaire straling, dan aan welke ziekte ook. Maitreya en de meesters zullen de ogenblikkelijke sluiting adviseren van alle kerncentrales in de wereld. Ze kunnen morgen al vervangen worden door veilige kernfusiecentrales als een tussentijdse maatregel, in afwachting van de komst van de lichttechnologie.

V. U heeft twee jaar geleden voor de radio gezegd dat u wezens heeft ontmoet die u in een ruimteschip hebben meegenomen naar Mars en Venus. Kunt u hier iets meer over vertellen?

A. U heeft het enigszins mis: ik heb niet gezegd dat ik naar Mars of Venus ben geweest, maar in ruimteschepen ben ik inderdaad vaak geweest. UFO’s, zoals wij ze noemen, zijn echt. Zij komen voornamelijk van die twee planeten; de meeste zijn gemaakt op Mars; veel worden ontworpen op Venus, maar op Mars gemaakt — Mars is de grote ‘produktieplaneet’. Ze worden gemaakt door middel van gedachten en bestuurd door middel van een combinatie van denken en een zeer vergevorderde techniek, ver voorbij alles wat wij kennen. Ze bezoeken deze planeet al ontelbare millennia en zijn zeer betrokken bij het naar buiten treden van onze Geestelijke Hiërarchie in de wereld.

V. Omvat het Plan van de Logos ook contact met andere zonnestelsels?

A. Op korte termijn behelst het zeker contact (dat al bestaat) met de andere planeten van ons eigen zonnestelsel, en met het dichtstbij zijnde zonnestelsel Sirius. Vele van de meesters gaan, wanneer ze meesters worden, direct van de aarde naar Sirius. Mensen als Gautama, die ‘optrad’ namens de Boeddha, Leonardo da Vinci, Michelangelo of Johannes de Doper zijn allen op Sirius. Jezus is hier, maar Johannes de Doper, die de weg voor hem voorbereidde, is zelf op Sirius. Als hij hier zou zijn, zou hij verder geëvolueerd zijn dan Jezus, omdat de evolutie op Sirius ongelooflijk snel gaat.

De Hiërarchieën van alle planeten staan continu met elkaar in contact. Dit zonnestelsel evolueert als stelsel, niet slechts als individuele planeten die hun eigen weg gaan. De Logoi van de verschillende planeten kennen, in meer of mindere mate, het Plan van de Zonnelogos, Die ‘God’ is voor dit zonnestelsel. Hun werk bestaat uit de vervulling van het plan van de Zonnelogos voor hun specifieke planeet.

Uiteindelijk zullen dit contact en deze communicatie het erfdeel worden van ons allen. Vooralsnog is dit beperkt tot de meesters en de hogere ingewijden, maar uiteindelijk, door wat we het verschijnsel UFO noemen (die hoofdzakelijk van Mars en Venus afkomstig zijn), zal de onderlinge betrekking tussen de planeten aan iedereen bekend zijn.

V. U heeft gezegd dat alle planeten in ons stelsel zonder uitzondering bewoond zijn, maar dat de stof waaruit de lichamen bestaan op een andere snelheid trilt dan de onze, en dat als we erheen zouden gaan, ze dus onzichtbaar zouden zijn. Zijn de Westerse regeringen hiervan op de hoogte?

A. Sommige wel, andere waarschijnlijk niet. Misschien zijn er mensen op overheidsposities die mijn boeken hebben gelezen, of die zelf aan deze kennis zijn gekomen. De ruimtebroeders — diegenen van andere planeten die hier werken en die UFO’s gebruiken als transportmiddel naar onze planeet — hebben contacten over de gehele wereld. Ik weet zeker dat in vele regeringen mensen in het geheim contact hebben met UFO’s, of op de hoogte zijn van het verschijnsel, vooral bij de luchtmacht en op Defensie. Het Britse ministerie van Defensie betaalt boeren zelfs om korencirkels te vernietigen om te voorkomen dat mensen ze in verband brengen met de activiteiten van UFO’s.

V. Weet u of er een verband is tussen de Witte Broederschap, UFO-mensen en Maitreya?

A. Maitreya is het hoofd van de Geestelijke of Esoterische Hiërarchie van onze planeet, die onderdeel is van de kosmische Grote Witte Broederschap. De Hiërarchieën van alle planeten in ons zonnestelsel staan in voortdurend contact met elkaar. De "UFO-mensen" komen hoofdzakelijk van Mars en Venus, met volledig medeweten van en in samenwerking met onze Hiërarchie.

V. Hoe worden korencirkels eigenlijk gemaakt?

A. De inzittenden van de Ufo’s visualiseren de vorm die ze willen creëren. Met hun geconcentreerde denkvermogen bepalen ze de vorm van een cirkel — waar ze soms nog iets aan toevoegen als ze ‘van gedachten veranderen’.

Dan brengen ze hun voertuigen tot vlak boven het veld. De patronen worden gecreëerd met behulp van hun technologie die door hun denken wordt aangestuurd. Het is een combinatie van geavanceerde technologie en gedachte; de apparatuur reageert op hun denken. Het hele proces duurt enkele seconden, zelfs voor de ingewikkeldste patronen.

V. Tijdens de op televisie uitgezonden eerste stappen op de maan van Neil Armstrong viel ongeveer twee minuten het beeld weg. Radiozendamateurs in Amerika beweren dat Armstrong en de NASA een gesprek hadden op een apart kanaal waarin Armstrong melding maakte van drie UFO’s die in de buurt landden. Zaten onze Ruimtebroeders op de eerste rang toen de eerste mens op de maan landde?

A. Ja.

V. Ik zou zeer graag willen weten waarom er, uitgaande van een goedaardige en doelbewuste schepping, slechte dingen bestaan. Waarom bestaat er gevaar en kwaad op de planeet, buiten de mensheid?

A. Wat bestaat is volmaaktheid en onvolmaaktheid. Kwaad is de uitdrukking van dat aspect van de schepping dat nog niet volmaakt is. Maar alles beweegt zich in de richting van volmaaktheid.

De aarde is geen hooggeëvolueerde planeet; er zijn planeten in ons zonnestelsel die veel verder geëvolueerd zijn, zoals Venus, Jupiter, Mercurius, Vulcanus, Saturnus, Uranus en Neptunus. Elke planeet kent wat we noemen een ‘ronde’, een incarnatie-ervaring, ongeveer zoals de menselijke incarnatie (maar dan veel langer), en incarneert zeven keer. Onze planeet bevindt zich op de helft van de vierde incarnatie, of ronde, dus zijn we nog maar halverwege de gang naar volmaaktheid. Als we ver genoeg geëvolueerd waren om bijvoorbeeld op Venus te leven, zou er geen kwaad bestaan; we zouden ons bewust zijn van kosmisch kwaad en in staat zijn om het tegen te gaan, maar er zou geen uitdrukking van het kwaad zijn op onze planeet.

De meesters zijn zich bewust van kosmisch kwaad en neutraliseren het, maar de planeet zelf, die onvolmaakt is, geeft natuurlijk uitdrukking aan bepaalde aspecten van dat kwaad. Ieder mens evolueert, van de laagste tot de hoogste.

Wij zijn geestelijke wezens, letterlijk goden, die zichzelf op het zieleniveau weerspiegelen als de menselijke ziel, die als bemiddelaar fungeert tussen die godheid en de persoonlijkheid op het stoffelijke gebied. De ziel fungeert op die manier voor zo lang als dat nodig is en geleidelijk komt steeds meer van de goddelijke ziel tot uitdrukking via de betrokken man of vrouw. Totdat volmaaktheid is bereikt, zal die man of vrouw uitdrukking geven aan onvolmaaktheid, of wat u ‘het kwaad’ noemt.

Samen delen
 

V. Incarneren menselijke zielen niet uit eigen keuze in lichamen die worden blootgesteld aan armoede en ziekte, met de bedoeling om te groeien?

A. Geen enkele ziel incarneert om van de honger te sterven; dat gaat in tegen de levenswet. Zelfs een worm wordt niet geboren om van honger om te komen. Als je in Afrika, delen van India, Zuid-Amerika, China geboren bent, kun je omkomen van de honger. Als je in Amerika of in Groot-Brittannië bent geboren, kun je wel honger lijden, maar zul je waarschijnlijk niet van de honger omkomen. Volgens Maitreya is de enige reden waarom mensen van de honger omkomen dat ze de pech hebben om te zijn geboren in het ene deel van de wereld en niet in een ander deel.

Niemand komt doelbewust in incarnatie om te verhongeren. Als je opzettelijk honger lijdt, dan doe je dat als geestelijke oefening of een ritueel — Jezus heeft naar verluidt 40 dagen in de woestijn gevast. Van vasten is al lang bekend dat het gunstige effecten heeft voor het lichaam en daarmee ook op de emotionele en mentale aspecten. Dat is heel wat anders dan wanneer je wordt geboren in volledige armoede en misère, zonder voedsel of werk en je misschien wel 20 kilometer moet lopen voor water of brandhout. Dat is momenteel de dagelijkse opgave van miljoenen mensen ten zuiden van de Sahara, maar ze zijn niet in incarnatie gekomen om dit te ervaren. We incarneren in groepen; deze groepen incarneren waarschijnlijk al eeuwen in dat gebied. Ze zijn de erfgenamen van een kolonisatieproces waaraan nu een einde gekomen is. Veel van het Afrika ten zuiden van de Sahara was in bezit van de Britten en toen we hen verlieten zodat ze voor zichzelf konden zorgen, hebben we hen niet onderwezen of opgeleid hoe en met welke middelen ze dat kunnen doen. Datzelfde geldt voor de Fransen, Belgen en Portugezen. De bevolking is opgezadeld met de gevolgen van onze kolonisatie. In sommige gevallen was dat volledig acceptabel; in andere gevallen een erbarmelijke tragedie, vooral in die gebieden die van nature niet zo rijk bedeeld zijn. Dit is de werkelijkheid en dit kun je op geen enkele manier wegredeneren met getheoretiseer dat men hiervoor gekozen heeft. Ze kiezen hier niet voor, ze treffen het aan als ze in incarnatie getrokken worden door de magneet van de groep waarvan ze deel uitmaken. We incarneren allemaal in groepen overal ter wereld: jij bent waarschijnlijk heel vaak je moeders vader geweest, of moeder, zus of broer; misschien leefde je de vorige keer wel in het Afrika ten zuiden van de Sahara.

V. Er wordt beweerd dat als we het voedsel en de goederen in de wereld delen met mensen die verhongeren, totdat de honger is uitgeroeid, zij dit de volgende keer weer zullen verwachten. Welke boodschap moeten we erbij geven?

A. De boodschap is dat, als je verhongert, je vandaag voedsel nodig hebt, maar ook morgen en de dag daarna en daarna — totdat je sterk genoeg bent om je eigen voedsel te verbouwen. Het is geen gebrek aan verlangen om te werken waardoor mensen omkomen van honger, het is pure armoede. Als er bijvoorbeeld droogte in Groot-Brittannië zou zijn en we zouden geconfronteerd worden met de hongerdood, wat zouden we doen? Dan zouden we gewoon meer voedsel uit Europa of Amerika of waar dan ook importeren, omdat we het kunnen betalen. De enige reden waarom mensen in de Derde Wereld dit niet doen is omdat ze geen geld hebben — omdat wij hen arm houden. De G7-landen organiseren de wereldeconomie zodanig, dat zij rijk zijn en de Derde Wereld in armoede leeft; de kloof tussen de twee wordt elke dag groter. Wij geven zogenaamd ‘hulp’ aan de Derde Wereld, maar dat is geen hulp maar woeker. Er vloeit meer geld, miljarden zelfs, van de Derde Wereld naar de ontwikkelde wereld in de vorm van terugbetaling van en rente op leningen dan wat er aan nieuwe hulp naar de Derde Wereld gaat. Geen enkel Derde-Wereldland kan uit deze impasse komen, waarin het onveranderlijk arm blijft.

Maitreya zal een klimaat van dienst-aan de-wereld inluiden, waarin mensen zich zullen inzetten voor voedseltransporten naar de Derde Wereld, totdat de mensen in staat zijn om zelf hun land te cultiveren en onafhankelijk te worden. Maar het is niet mogelijk om vanuit een situatie van verhongering van de ene dag op de andere onafhankelijk te worden. Er zal een programma worden opgezet dat alles dat we tot nu toe hebben geprobeerd te boven gaat; tot op heden hebben we het probleem nog nauwelijks aangepakt.

V. Ik zie niet hoe de rijken en machtigen automatisch hun rijkdom en macht zullen opgeven en delen met andere mensen.

A. Ik heb niet gezegd dat het automatisch zal gebeuren. Er is maar één manier waarop de mensheid zal overgaan tot samen delen, en dat is wanneer zij oog in oog met de werkelijkheid wordt gebracht, wanneer de pijn hevig genoeg is. Dan zullen we de noodzakelijke stappen nemen, maar totdat de mensheid de noodzaak ervan inziet, zal zij niet samen delen. De noodzaak zal aangetoond worden door de ineenstorting van de aandelenmarkten van de wereld, die Maitreya de "casino’s" van de wereld noemt. Voor hen is geen rol weggelegd in de structuren van de nieuwe tijd, die wij te zijner tijd zullen bouwen.

V. Komt Maitreya omdat we afstevenen op een grote crisis of omdat we, zoals u zegt, evolueren om één te kunnen worden?

A. Beide. Het is niet het één of het ander. Veel mensen in de wereld zijn gericht op vernietiging. Het is niet hun bedoeling om te vernietigen, maar ze volgen de oude leefwijzen die onvermijdelijk vernietiging veroorzaken. Als we op de huidige manier doorgaan, waarbij eenderde van de wereld zich driekwart van het voedsel in de wereld en 83 procent van de andere hulpbronnen toeëigent en verspilt en eenvijfde van de wereldbevolking officieel in absolute armoede leeft, dan zouden we een crisis veroorzaken die tot een kernoorlog zou leiden.

De mensheid bestaat eigenlijk uit twee groepen: degenen die concurreren en degenen die samenwerken. Degenen die concurreren winnen momenteel. Ze hebben een markteconomie gecreëerd op basis van concurrentie, maar het is oneerlijke concurrentie. Het is afkomstig uit Amerika, dat het machtigste en rijkste land ter wereld is en zodoende werkt het prima voor Amerika. Wie de grootste en de sterkste is, komt er onvermijdelijk het beste van af. Maar kun je je voorstellen dat Zaïre, Oeganda of Tanzania zouden pleiten voor een markteconomie? Natuurlijk niet, want ze zouden het altijd verliezen. Als iedereen dezelfde uitgangspositie zou hebben, zou er nog iets voor te zeggen zijn, maar de marktwerking is in feite tegengesteld aan evolutie.

Evolutie beweegt zich in de richting van steeds grotere eenheid, samensmelting, vermenging, de schepping van de ene mensheid; geen eenvormig bestaan, maar de vereniging van alle verscheidenheid. De grootste eenheid in de grootste verscheidenheid, dat is het doel van evolutie. De marktwerking beweegt zich in tegenovergestelde richting, door steeds meer verdeeldheid te creëren. Maitreya noemt de marktwerking de krachten van het kwaad, vanwege hun ingebouwde ongelijkheid. Ze hebben zoveel verdeeldheid in de wereld gecreëerd, dat die nu de afmetingen van een crisis heeft bereikt. Maitreya kan niet langer afzijdig blijven en toekijken bij wat hij noemt "de slachting van onschuldigen". Daarom is hij in de wereld gekomen, wetend dat er een groot aantal mensen is die ernaar verlangen en in staat zijn om samen te werken, die een levensvisie hebben van samenwerking, rechtvaardigheid en vrijheid voor iedereen. Hij is hier om degenen die vasthouden aan de oude methoden van wedijver wakker te schudden en degenen die samenwerking als de weg voorwaarts zien te inspireren en daarin te bevestigen.

Als we niet gaan samenwerken, zullen we ons bestaan vernietigen, maar Maitreya zegt dat hij weet dat we gereed zijn om samen te delen — dat we de hulpbronnen van de wereld zullen delen, alleen al omdat we geen alternatief hebben.

Er zijn vele redenen waarom hij gekomen is. Hij komt aan het hoofd van zijn groep, de meesters van de Geestelijke Hiërarchie die terugkeren in de wereld van alledag en hij komt als hun leider. Maar dat is niet de enige reden; hij komt net op tijd, zou je kunnen zeggen, om te voorkomen dat de mensheid zichzelf vernietigt.

V. Aangezien de macht in de wereld bij de rijken en de machtigen blijft, moet de rest van ons dan maar wachten totdat zij van gedachten veranderen?

A. Nee; dan kunnen we eeuwig wachten voordat dat gebeurt. Weinig rijken en mensen met macht zullen hun macht of rijkdom opgeven, tenzij het moet. Het mechanisme voor verandering is een wereldwijde beurskrach. Maitreya heeft heel veel dingen voorspeld die zijn uitgekomen. Hij heeft ook een wereldwijde beurskrach voorspeld, die naar zijn zeggen in Japan begint. Hij deed die voorspelling in 1988 en onmiddellijk begon de beurs van Japan ineen te zakken. Wat Japan betreft, weet iedereen dat de "zeepbel" zoals hij het noemde, gebarsten is. Deze beurskrach zal een einde maken aan de huidige onevenwichtige en onrechtvaardige economische structuren.

Speculatie wordt door de Hiërarchie gezien als een ziekte. Tegenwoordig bestaat meer dan 90 procent van alle beurstransacties uit speculatie met valuta’s. Volgens Maitreya zijn de beurzen "casino’s" geworden; daarvoor is geen plaats in een gezonde economische structuur die is gebaseerd op rechtvaardigheid.

V. 1) Het idee van samen delen heeft twee kanten. Wat hebben de rijken eraan om aan de armen te geven? 2) Zal de vreugde van het schenken op zichzelf genoeg zijn in de nieuwe wereldgemeenschap?

A. 1) Niet alleen de rijken, maar de hele wereld heeft er wat aan om samen te delen. Dit is de manier, de enige manier waarop rechtvaardigheid tot stand gebracht zal worden en daarmee wereldvrede. Zonder samen te delen is er voor niemand een veilige toekomst. 2) Het is niet zozeer een kwestie van vreugde beleven aan het geven, dat is voor iedereen op elk moment mogelijk, maar van het scheppen van economische structuren die vrede tussen alle volken zullen waarborgen.

V. 1) Kunt u misschien aangeven wat de meest dringende wereldproblemen van dit moment zijn? En kan uw Meester zeggen welke situaties in de wereld de Hiërarchie de grootste 'zorg' baren? 2) En welke ontwikkelingen op het wereldtoneel zijn momenteel de meest positieve voor het toekomstige welzijn van de planeet en de mensheid?

A. 1) Het feit dat miljoenen mensen van honger omkomen in een wereld van overvloed. De ondermijning van de ecologische stabiliteit van de planeet. De toenemende dreiging van conflict in het Midden-Oosten. De plannen van president Bush voor uitbreiding van het nucleaire defensiesysteem van de VS. 2) Het groeiende begrip (behalve van de VS) van de ecologische onevenwichtigheid dat nu bestaat en snel toeneemt. De wijdverspreide veroordeling van de Amerikaanse weigering om het Kyoto-protocol te ondertekenen. Het groeiende besef van de noodzaak tot samenwerking bij de oplossing van problemen.

Wonderen
 

V. Wat is het verband tussen alle gebeurtenissen die voorspeld zijn in Share Nederland en de gebeurtenissen in Fatima en de verschijningen van de Heilige Maagd (de Madonna) in de wereld?

A. De verschijningen zijn eigenlijk niet van de Madonna; de Madonna is een meester. De vrouw die 2000 jaar geleden de Madonna was, de moeder van Jezus, is nu een grote meester, een ingewijde van zeer hoog niveau, die de schepper is van de gedachtenvormen die overal ter wereld als de Madonna verschijnen. Deze meester is ook verantwoordelijk voor de Maria-beelden die echte tranen of bloed wenen. Deze verschijningen, die tegenwoordig zo talrijk zijn, behoren tot "de tekenen" van Maitreya’s aanwezigheid. Het zijn tekenen voor de katholieke christenen, omdat katholieken een hechtere band hebben met de Madonna dan met Jezus, ook al hebben ze Jezus lief en zien ze hem als God. Deze verschijningen vinden plaats voor de gelovigen, in reactie op die aanbidding. Ze laten hen zien dat God om de mensheid geeft. Het zijn aanwijzingen, voor wie het kan begrijpen, dat er een Plan is en dat God de wereld nooit vergeet. Als je gelovig katholiek bent, zie je dat in religieuze termen.

De meester Jezus is zelf ook druk bezig aan mensen te verschijnen, bijvoorbeeld aan zuster Anna in Kenia (zie Share Nederland, juni 1994), die op 15 februari dit jaar een persconferentie hield en een boek publiceerde waarin ze zegt dat "Jezus Christus elke donderdag aan haar verschijnt" en dat hij haar toestond foto’s van hem te nemen, waarvan er twee in haar boek zijn afgedrukt. Op één daarvan weent hij bloed, en elke woensdagnacht zwelt het gelaat van zuster Anna op en weent ook zij bloed.

Dat zijn tekenen. Maitreya heeft in één van zijn boodschappen (nr. 10) gezegd: "Zij die zoeken naar tekenen zullen ze vinden, maar mijn manier van openbaring is eenvoudiger." Maitreya heeft de tekenen niet nodig, maar de mensheid heeft ze nodig, houdt ervan, vraagt erom: "Als hij de Christus is, moeten er tekenen zijn". Andere tekenen zijn de kruisen van licht die zijn verschenen in vensters overal ter wereld, en waarover Share Nederland veelvuldig heeft bericht. Dit zijn ook tekenen voor wie ze nodig heeft. Er zijn de politieke, uiterlijke tekenen voor wie die nodig heeft. En voor wie mystieke tekenen nodig heeft, zijn die er ook.

Share Nederland kan voorspellingen doen omdat we de informatie ontvingen, soms vele jaren vòòr de gebeurtenissen plaatsvonden. Alleen Maitreya kan dat. Hij is geen helderziende die in een kristallen bol kijkt om te zien wat er gaat gebeuren. Hij weet door zijn volmaakte inzicht in de Wet van oorzaak en gevolg dat als we dit of dat blijven doen er zus of zo zal gebeuren; als we van richting veranderen, zal er iets anders gebeuren. (Hij gebruikt wel enige mate van helderziendheid, maar het is vooral zijn inzicht in de Wet van oorzaak en gevolg.)

V. Hoe liet Maitreya de hindoebeelden melk drinken in het wereldwijde melkwonder in september 1995?

A. Hij liet de beelden geen melk drinken. Hij en een groep meesters, die zich in dit soort wonderen specialiseren, lieten de melk verdwijnen. De televisiecamera’s die in de tempels mochten komen, tot heel dichtbij, en de sceptische Westerse cameramannen en -vrouwen zeiden daarop: "Dit geloof ik niet" en toen zij zelf melk aanboden, was die in luttele seconden verdwenen. De meesters transformeerden de fysieke melk gewoon in haar etherische tegenhanger: zij lieten de melk verdwijnen — dat is het wonder; de melk kon niet worden geabsorbeerd door metalen en stenen beelden zoals sceptische ‘deskundigen’ ons wilden doen geloven, noch zouden deze levenloze beelden — waarvan er veel van koper, messing, brons enzovoort waren — daadwerkelijk melk kunnen drinken.Meer over wonderen


 

Genezing
 

V. Zullen we gezonder worden en langer leven?

A. In het algemeen wel, zou ik zeggen. De — haast onuitputtelijke — bronnen met het Water des levens die door Maitreya over de gehele planeet worden opgeladen met de energie van Waterman (uiteindelijk 777) zullen de gezondheid van de mensheid enorm bevorderen. Ze versterken de lichaamscellen en werken als een algemeen opwekkend middel. Het maakt bijna niet uit wat de ziekte is: als je karma het toestaat, zal genezing of verbetering plaatsvinden, binnen een grotere karmische marge dan normaal.

Er zijn ook andere geneeskrachtige bronnen, bijvoorbeeld in Lourdes, die zijn gecreëerd door de meester die Maria was. Hoewel ook geneeskrachtig, zijn deze niets in vergelijking met de helende kracht van de Waterman-bronnen die Maitreya heeft gecreëerd. Hierdoor zal de kwaliteit van de stoffelijke, emotionele en mentale gezondheid enorm toenemen. Dit zal onvermijdelijk leiden tot hogere leeftijden, maar alleen al door vermindering van de stress in de wereld zullen mensen langer leven.

De meeste mensen lijden aan stress en gaan eraan dood. Je kunt je voorstellen dat wanneer de hulpbronnen van de wereld worden gedeeld, wanneer er geen oorlog meer is, wanneer de wereld in vrede en harmonie leeft, mensen meer ontspannen zullen reageren en hun gezondheid zal verbeteren.

V. Tlacote-water is fascinerend. Nemen we niet eigenlijk de energieën van de Waterman in door middel van het water dat is opgeladen door Maitreya? Kunt u zeggen of dit betekent dat we hiermee beschikken over een middel dat niet alleen de huidige ziektes geneest, maar dat ook de hoedanigheid van onze lichamen (genezen of niet) nu en mogelijk in de toekomst diepgaand verandert?

A. Ja.

V. Weet u hoeveel mensen die aan HIV en aids lijden genezen zijn door het water te drinken uit de geneeskrachtige bron die Maitreya in Tlacote in Mexico heeft opgeladen?

A. Per januari 1995: 56 mensen bij wie zich aids geopenbaard had, en 70-80 mensen met HIV-besmetting.

V. Er is een snel groeiend activisme om oppositie te voeren tegen het gebruik van vaccinatie — klaarblijkelijk om zeer goede redenen: ze schijnen een reusachtig bedrog te zijn, bedoeld om de farmaceutische ondernemingen de gelegenheid te geven reusachtige winsten te behalen terwijl duizenden doodgaan en velen levenslang kreupel zijn als gevolg van de bijverschijnselen. De overwinningen toegeschreven aan vaccinaties worden vervalst en hun statistieken gemanipuleerd. Als het waar is dat vaccinaties extreem immuno-depressief zijn en een gevaarlijk tegennatuurlijk gebruik, terwijl een natuurlijke, gezonde manier van leven een normaal persoon zeker in staat stelt het zonder te stellen, hoe kan Share International dan het ‘goede nieuws’ brengen over vaccinatiecampagnes in Afrika en blijk geven er volledig mee in te stemmen?

A. Hoewel vaccins (in afwachting van die welke op homeopathische wijze geproduceerd zijn) niet de beste en laatste oplossing zijn om ziekten te overwinnen, hebben zij op grote schaal veel voordeel en vrijheid gebracht van verminkende ziekten in Afrika, India en vele andere landen. Wij denken dat het dwaas en gevaarlijk is om het soort ongeïnformeerde, dogmatische uitspraken als hierboven te doen. Dit, kan ik zeggen, is de zienswijze van de Meesters.

Verklaringsdag en daarna
 

V. Is Verklaringsdag afhankelijk van de aanvaarding door de mensen van het beginsel van samen delen?

A. Nee. Verklaringsdag is afhankelijk van de uitnodiging aan Maitreya om tot de hele wereld te spreken, wat betekent dat de media als geheel moeten reageren en een wereldwijde uitzending via satellieten mogelijk maken. Dit zal het resultaat zijn van daaraan voorafgaande interviews in Amerika, Japan, hier in Groot-Brittannië — in de hele wereld. Ik verwacht zelf dat Verklaringsdag eind dit jaar of begin 1999 plaatsvindt.

De meesters werken niet met datums, zij hebben geen besef van tijd; voor hen bestaan verleden, heden en toekomst naast elkaar. Zij zien iets gebeuren, waardoor Maitreya een voorspelling kan doen. Nooit eerder in de geschiedenis van de wereld was er een verzameling voorspellingen met een dermate buitengewone graad van nauwkeurigheid als die welke Maitreya tussen 1988 en 1991 heeft gedaan (en direct werden gepubliceerd in Share International). Dit komt doordat a) hij ziet, door kennis van de Wet van oorzaak en gevolg, dat zus en zo onvermijdelijk is en b) hij het feitelijk ziet plaatsvinden. Wanneer het vanuit de hogere gebieden, waar het al plaatsvindt, neerslaat op het stoffelijk gebied is een andere zaak. Wat de meesters moeilijk vinden, is om de gewaarwording die zij hebben van een gebeurtenis voor ons in een tijdskader te plaatsen. Telkens wanneer zij een tijd doorgeven moeten zij in hun bewustzijn een aanpassing maken om zich af te stemmen op ons besef van tijd — die niet werkelijk bestaat; wij hebben een totaal verkeerd idee van tijd. Wij zien een opeenvolging van gebeurtenissen, maar zo is het niet echt. Er bestaat maar één Nu: het verleden en het heden zijn nog steeds actief, maar niet alles krijgt zijn beslag. Elk van onze gedachtevormen zal een keer neerslaan als hij maar krachtig genoeg is, door genoeg mensen wordt ondersteund. Als de gedachtevorm niet krachtig, te zwak is, dan zal hij niet neerslaan.

V. Hoeveel tijd zal er zitten tussen Maitreya’s eerste tv-optreden in Amerika en Verklaringsdag?

A. Dat hangt van ons af: het is afhankelijk van de respons van de mensheid, van de wereldmedia, die ons in staat stelt hem te horen — en van de krachten die hiertegen zijn. Waarom denkt u dat het zo lang geduurd heeft om op dit punt te komen? Omdat er enorm machtige gevestigde belangen tegen deze manifestatie zijn. Het zijn niet alleen wat we noemen de "krachten van het kwaad", maar de krachten van ingewortelde zelfzucht, hebzucht, afgescheidenheid en onwetendheid, zowel op de hoogste machtsniveaus als bij de grote, ongeschoolde massa’s.

Op basis van wat ik van mijn meester heb gehoord, geloof ik dat het zeer snel daarna zal zijn. Maar wanneer een meester "spoedig" zegt, bedoelt hij niet ‘morgen’, zoals wij geneigd zijn te denken. Zo kan "terstond", wat de laatste aanduiding van de meester was met betrekking tot Maitreya’s verschijning, "binnen een jaar" betekenen, en "spoedig" of "zeer spoedig" kan een paar jaar zijn. De meesters werken in cycli van 2000 jaar — een paar jaar is niets voor hen.

V. Zal de meerderheid van de mensen begrijpen wat Maitreya zegt, wanneer hij op Verklaringsdag op telepathische wijze tot de hele mensheid spreekt terwijl hij via satellietverbindingen op de televisie te zien is?

A. Hij zal spreken over de geschiedenis van de mensheid, de hoge bron waaruit wij voortkomen, het evolutieproces, de Wet van oorzaak en gevolg, de Wet van wedergeboorte, over de noodzaak van onschadelijkheid, de behoeften van de wereld. Hij zal onze grootste problemen schetsen: de ecologische verstoring (dit wordt prioriteit nummer één), het lot van de miljoenen hongerenden, dat zijn allergrootste zorg is — en de oplossing ervan door samen delen en zodoende het creëren van rechtvaardigheid en vrede.

Hij zal eenvoudig van hart tot hart spreken. Als je de Boodschappen van Maitreya leest (gepubliceerd in Boodschappen van Maitreya de Christus, uitg. Share International), denk ik dat je elk woord ervan begrijpt; zo ook op Verklaringsdag. Hij zal in eenvoudige woorden spreken, niet over esoterie. Misschien dat hij kort even het pad van inwijding noemt als het laatste stadium van het leven op deze planeet, maar in eenvoudige termen. Hij zal spreken over een aanpassing van onze kijk op de aard van het leven, de zin en het doel ervan, waarom we hier zijn, op een manier die iedereen kan begrijpen.
Als hij tot ieder mens kan spreken in zijn eigen taal, moet hij ieder mens ervaren. Voor hem bestaat er geen afscheiding, dus onvermijdelijk zal alles wat hij tot ieder mens zegt door hun hersenen vertaald worden in hun eigen taal, in woorden die ze kunnen begrijpen. Hoe verhevener het denkvermogen is, hoe verhevener de ervaring vermoedelijk zal zijn.

V. Met alle respect meneer Creme, maar twaalf jaar geleden zei u op de televisie hetzelfde als wat u nu zegt: dat de wereldleraar op televisie zou verschijnen...

A. Dat klopt. Sinds eind mei 1982 staat Maitreya elk moment klaar om voor de hele wereld te verschijnen op de manier zoals ik heb aangekondigd: op uitnodiging van de mensheid. Het enige dat deze verschijning heeft tegengehouden was het gebrek aan belangstelling van de media, als weerspiegeling van het gebrek aan belangstelling van de mensheid als geheel. Als degenen die mij toen op televisie zagen zich geroerd hadden en de media tot actie hadden aangezet, had Maitreya sinds 1982 op elk moment bekend kunnen zijn. Iedereen die dit verhaal heeft gehoord, die het min of meer gelooft maar er niets aan heeft gedaan, is in dit opzicht in gebreke gebleven. Het is niet Maitreya’s fout, het is niet mijn fout. Maitreya werkt volgens de wet die onze vrije wil beheerst. De wereldleraar kan niet op de medianetwerken van de wereld verschijnen en de hele wereld toespreken zoals de bedoeling is, zonder uitnodiging. Als Maitreya op Verklaringsdag direct tot het denkvermogen van alle mensen kan spreken, en dat zal hij doen, dan kan hij dat op elk moment, maar hij doet het niet zonder uitnodiging — dat zou een aantasting zijn van onze vrije wil. Dat is de enige reden waarom u de Heer Maitreya tot nu toe niet hebt gezien.

V. Wat kan ik doen? Ik wacht al dertien jaar op hem...

A. Maak het bekend! Als u gelooft dat wat ik zeg waar is, maak het dan op elke mogelijke manier bekend die tot uw beschikking staat. Als je er voor 100 procent van overtuigd bent, zoals ik, maak het dan bekend op dat niveau; ben je maar voor 50 procent overtuigd, dan op dat niveau; als je er voor slechts een miniscule vijf procent van overtuigd bent dat het mogelijk waar zou kunnen zijn, maak het dan op dat niveau bekend. Alles dat je doet is van waarde. Op die manier help je een ‘klimaat van hoop’, van verwachting, te scheppen waarin Maitreya, binnen de wet, openlijk naar voren kan treden.

V. Wat gebeurt er met de duivel op Verklaringsdag?

A. Met de "duivel" wordt neem ik aan de "krachten van het kwaad" bedoeld, die de meesters "de heren van stoffelijkheid" noemen. Zij hebben tot taak het stofaspect van de planeet in stand te houden; zij staan op de involutionaire boog. Helaas lopen hun activiteiten over in de evolutionaire boog waarop wij ons bevinden, en daarom zijn die "het kwaad", gericht tegen het evolutieproces en -pad. Ze moeten "verzegeld worden op hun eigen gebied", dat van de stof. Dit gebeurt door de mensheid te verheffen boven het niveau waarop deze krachten ons kunnen beïnvloeden. Dit is van nu af aan het doel en het werk van Maitreya en zijn groep.

V. Nu volgens uw meester het tijdstip voor de verschijning van Maitreya op tv is vastgesteld, heeft het dan nog zin dat we doorgaan met "het bekendmaken", dat u lezingen blijft geven, enz.? Het lijkt erop dat het doel, zoals door u omschreven, bereikt is.

A. Weliswaar is het tijdkader (maar geen datum) "vastgesteld" voor Maitreya’s eerste tv-optreden, maar er zijn miljoenen (vele miljarden?) mensen die nog niet gehoord hebben dat deze gebeurtenis op stapel staat, of zelfs maar dat Maitreya in de wereld is. Bij elke lezing die ik in het buitenland geef, hoort het merendeel (zo’n 90 procent) van de aanwezigen de informatie voor het eerst. Dit houdt een geweldige voorlichtingstaak in voor degenen die in Maitreya’s aanwezigheid geloven, tot en met Verklaringsdag en daarna. Het werk om de achtergronden te leveren en een uitleg te geven van het doel van Maitreya’s komst en tot op zekere hoogte van zijn leringen en doelstellingen, gaat gewoon door voor iedereen die dit ‘geschenk van dienstbaarheid’ aanvaardt.

V. U zegt dat Maitreya op Verklaringsdag de gehele mensheid gelijktijdig zal overschaduwen. Betekent dit dat hij iedereen, zowel in als uit incarnatie, zal overschaduwen?

A. Het zal niet plaatsvinden bij degenen die niet in incarnatie zijn. Zij zullen het op het emotionele niveau ervaren als ze zich op de astrale gebieden bevinden (waar de meeste mensen zich bevinden als ze tijdelijk niet in incarnatie zijn), op het mentale niveau als ze zich op de mentale gebieden bevinden (dit zijn er minder) en het zal een geestelijke werkelijkheid zijn voor wie zich op de geestelijke gebieden bevinden (dat zijn er nog minder). Als je je op de geestelijke gebieden zou bevinden, zou je het al weten, dan heeft het al plaatsgevonden, omdat op de geestelijke gebieden geen tijd bestaat; het is gewoon nog niet op het stoffelijke gebied neergeslagen.

Voor degenen die in incarnatie zijn, zal het een mentale overschaduwing zijn. Ieder van ons zal Zijn woorden in zijn eigen taal horen; onze hersenen zullen automatisch zijn gedachten en ideeën, die worden uitgezonden in de gedachtengordel, omzetten in onze eigen specifieke taal, welke die ook is.

V. Is de Westerse wereld met betrekking tot een televisieverschijning van Maitreya niet bevoordeeld — hoe zit het met de grote meerderheid die geen toegang heeft tot televisie?

A. Met alle respect, maar het is niet waar dat de grote meerderheid geen toegang tot televisie heeft, al was het maar in plaatselijke, gemeenschappelijke zin. Er is slechts een relatief klein aantal mensen in de wereld dat totaal geen toegang heeft tot televisie — dit zijn de stammen in afgelegen plaatsen als in de bergen, in woestijnen, enzovoort; maar zelfs in de hopeloos arme Derde Wereldlanden zijn gemeenschappelijke televisies en radio’s — men is daar buitengewoon goed op de hoogte van wat er gebeurt in de ontwikkelde wereld. Wellicht meer dan wat ook maakt deze communicatie het hoogst noodzakelijk de wereld te transformeren. Mensen accepteren het niet langer om in armoedige, vernederende en ellendige omstandigheden te leven in een wereld waarvan ze weten dat er een ongelooflijke rijkdom wordt verspild. Dat weten ze van radio en televisie. Overigens fungeert de televisieverschijning alleen als referentie. De feitelijke boodschap, de oproep tot rechtvaardigheid en samen delen als de enige weg naar vrede, zal innerlijk, op telepathische wijze, gehoord worden, met of zonder de televisie.

V. Zullen de politieke en economische machten zich niet verzetten tegen het naar buiten treden van Maitreya?

A. Je zult zien dat Maitreya de spreekbuis zal zijn voor de ontelbare miljoenen gewone mensen in de wereld en door hen zal hij een vereende, ontwikkelde publieke opinie vormen, die zich duidelijk kan uitspreken en waartegen geen instituut of regering bestand is. Maitreya heeft gezegd: "Velen zullen mij volgen en mij beschouwen als hun gids. Velen zullen mij niet kennen." (Boodschap nr. 10).

Er zijn veel fundamentalisten — al of niet christelijk — die deze informatie zien als een verdraaiing van de waarheid en die Maitreya in eerste instantie zullen afwijzen, maar niet voor altijd. Het kan zijn dat christenen eerst de meester Jezus aanvaarden voordat zij Maitreya aanvaarden, maar het kan ook zijn dat ze zelfs de meester Jezus niet aanvaarden. De naam klopt wel, maar hij heeft geen gaten meer in zijn handen en voeten. Hij is in zijn derde lichaam sinds die tijd, een geheel volmaakte (ten hemel gevaren) meester en de mensen zullen beseffen dat de aanwezigheid van de meesters een nieuwe situatie in de wereld schept.

Op Verklaringsdag zal Maitreya doen wat nog nooit, in de gehele geschiedenis van de wereld, iemand heeft gedaan: telepathisch in contact treden met de hele mensheid tegelijk en oproepen tot herstel van vrede en rechtvaardigheid, en het tijdperk van liefde in de wereld inluiden. De meeste mensen zullen hierop reageren; de fundamentalisten van alle religies misschien niet. De fundamentalisten op politiek en economisch gebied misschien ook niet, maar zij raken hun macht geleidelijk kwijt. Thatcher was een politieke fundamentalist en haar tijd is geweest. De Russische oligarchie is ingestort; Gorbatsjow reageerde op een impressie van Maitreya, ging naar Amerika, streefde naar vrede, beëindigde de Koude Oorlog en opende de Sowjet-Unie voor glasnost. Hij is een held, een groot man en dient als zodanig erkend te worden. Nelson Mandela heeft in Zuid-Afrika het onmogelijke tot stand gebracht: begonnen als lid van een terroristische organisatie en na een verblijf in de gevangenis van 27 jaar, is hij opeens president van het nieuwe Zuid-Afrika. Dit zijn wonderen en ik verwacht net zulke wonderen wanneer de mensen Maitreya zien. Als het in Zuid-Afrika kan gebeuren, en in het Midden-Oosten, kan het overal ter wereld gebeuren.

Mensen met verschillende gezichtspunten veranderen onder invloed van de energie van evenwicht en zijn dan in staat overeenstemming te bereiken. Het probleem met fundamentalisten is dat ze de wijsheid van compromissen niet begrijpen. Ze blijven totaal en dogmatisch vasthouden aan hun eigen ideeën en overtuigingen, hoe bespottelijk en onjuist ze ook zijn.

Mensen zullen zien hoe gewoon Maitreya en de meesters zijn. Ze zijn normale, menselijke wezens. Het verschil tussen hen en ons is dat zij geen fouten hebben. Ze zijn volmaakt, foutloos, vervuld van de liefde van God en zijn in staat om die liefde uit te drukken en in de wereld uit te stralen. Door hun energie zullen zij groepen mensen galvaniseren die door de woorden van Maitreya op Verklaringsdag geïnspireerd worden.

V. Als Maitreya in een wereldwijde tv-uitzending spreekt en iedereen in de wereld begrijpt waar hij het over heeft, zullen de huidige religieuze leiders volgens u dan nog een rol blijven spelen, zoals paus Johannes Paulus II?

A. Dat hangt van hemzelf af, als hij de schok te boven komt. De meester Jezus leeft al meer dan vier jaar in Rome en hij zal de Heilige Stoel overnemen. Hij zal geen paus worden, maar vanaf dat moment zal de ware apostolische successie beginnen.

De meester Jezus heeft momenteel de leiding over de christelijke kerken. Maitreya is de wereldleraar voor alle groepen, zowel religieuze als niet-religieuze, en inspirator van de diverse evolutionaire inspanningen op deze planeet. In het licht van de nieuwe godsbeschikking, wanneer de meester Jezus, en de meester die Paulus was, de meester die Petrus was, de meester die Johannes, de geliefde apostel was en anderen die destijds discipelen van Jezus waren, als zodanig bekend zijn en zelf bevestigen wie ze zijn, zal het denken van intelligente christenen volledig getransformeerd worden. Het zal voor de christelijke kerk natuurlijk een immense schok zijn. Theologen zullen hun theologie moeten herschrijven.

Alle leringen werden in het begin mondeling overgeleverd, zodat de verspreiding ervan eeuwen in beslag nam. Onvermijdelijk werd elke lering daardoor min of meer verdraaid, met als gevolg dat sommige nog maar weinig gemeen hebben met de oorspronkelijke lering. Genoeg om de verbeelding en de geestelijke aspiratie van de massa te boeien, maar door de bijzonderheden vervreemdden de leringen van elkaar. Alle leringen komen uit dezelfde bron, de geestelijke Hiërarchie, en ze zijn alle volledig met elkaar in overeenstemming, op enkele kleine verschillen na omdat ze bestemd waren voor verschillende volken die in andere tijden leefden. De verdraaiingen hebben geleid tot de verdeeldheid onder landen en religies.

De meester Jezus zal de christelijke kerken bevrijden van alle door de mens gemaakte dogma’s en doctrines die tegenwoordig het denken van ontelbare miljoenen christenen benevelen, om niet te zeggen kwellen, die anders op deze gebeurtenis voorbereid zouden zijn. Hen is verteld dat het pas kan plaatsvinden aan het einde der tijden — het gebeurt nu. We zitten nu in dezelfde situatie als 2000 jaar geleden in Palestina, toen de Sanhedrin een ‘krijger-koning’ verwachtte die hen zou bevrijden van de Romeinse overheersing. Toen Jezus kwam herkenden ze hem niet. De christelijke, de islamitische en andere fundamentalistische religieuze leiders zullen waarschijnlijk als laatsten de Christus, de wereldleraar, herkennen voor wie en wat hij is.

V. Zal de Meester Jezus Zichzelf ook aan de wereld bekendmaken?

A. Op Verklaringsdag zal Maitreya niet de Meesters Zelf introduceren, maar wel het feit van Hun aanwezigheid bekendmaken. Later zullen de Meesters één voor één naar voren komen en Zichzelf bekendmaken. De Meester Jezus zal als een van de eerste naar voren komen.

V. Als Maitreya aanvankelijk niet onder Zijn eigen naam voorgesteld wordt, hoe zal Hij dan tijdens de eerste interviews geïntroduceerd worden?

A. Als een gewone man, één van ons, maar met ideeën, advies en gezichtspunten die ons kunnen helpen als we ernaar luisteren. In het begin zal dat tamelijk terughoudend en bescheiden zijn. Op televisie zal Maitreya niet spreken tot een publiek dat is uitgenodigd; Hij zal enigszins terughoudend moeten zijn om zijn publiek niet af te schrikken.

V. Wat is er gebeurd dat de Meesters nu, na 98.000 jaar, in de wereld terugkeren?

A. De Meesters weten al lange tijd dat Zij in de wereld zullen terugkeren om Hun vermogen om openlijk als groep in de wereld te functioneren te laten zien. De enige vraag was wanneer.

De wereld beschikt nu over atoomwapens; er zijn 28 landen die atoomwapens hebben, waarvan slechts een fractie nodig is om alle leven op Aarde te vernietigen. De Meesters en Maitreya (Hij kondigde Zijn voornemen om terug te keren aan in 1945, aan het einde van de wereldoorlog) komen zodoende naar voren om te voorkomen dat alle leven op onze planeet vernietigd wordt. Als wij door zouden gaan zoals we nu bezig zijn, zouden we alle leven vernietigen. De spanningen die voortkomen uit de kloof tussen de ontwikkelde en de ontwikkelingslanden dragen het zaad van oorlog in zich — en dat zou een kernoorlog zijn.

 

Leven na de dood
 

V. Zal er geen dood meer bestaan? Zullen we in de toekomst het eeuwige leven hebben?

A. Onze kijk op de dood zal geleidelijk veranderen. De angst voor de dood zal verdwijnen als we beseffen dat het slechts een fase is in het eeuwige leven dat we al hebben. Als we (zoals de meesters en de hogere ingewijden) continuïteit van bewustzijn hebben, zullen we het stoffelijke uitdrukkingsgebied binnenkomen en verlaten met volledig bewustzijn van de vorige toestand. De meesters hebben de dood overwonnen; het lichaam van een Verrezen Meester is volledig onverwoestbaar.

V. Wat gebeurt er met de ziel als het lichaam sterft?

A. De ziel veroorzaakt de dood door twee draden door te snijden: één naar het hoofd, de bewustzijnsdraad, en één naar het hart, de levensdraad. Wanneer de ziel besluit dat een incarnatie geen verder doel dient, zelfs als de persoon in kwestie nog niet zo oud is, snijdt ze de levensdraad door en de persoon sterft. Zolang de levensdraad intact blijft, blijft het hart kloppen; als de bewustzijnsdraad in het hoofd intact blijft, blijft het bewustzijn aanwezig.

De ziel heeft haar zetel (aan de rechterzijde van de borst) in het fijnstoffelijke, etherisch lichaam en daar ontwaakt het Christus-beginsel of -bewustzijn. (Op Verklaringsdag zullen mensen voelen hoe deze energie hun hele lichaam doordrenkt terwijl Maitreya hen op telepathische wijze toespreekt.)

De ziel op haar eigen gebied zal op de juiste tijd een lichaam scheppen voor haar volgende incarnatie, waarvoor ze de verschillende straalsinvloeden samenbrengt om haar evolutiedoel op het stoffelijke gebied voort te zetten.

V. Zijn bijna-dood-ervaringen echt; ik bedoel, overkomen die dingen (lichtwezens enz., donkere tunnels, persoonlijke identiteit in de geestelijke wereld) ons werkelijk als we dood gaan?

A. Algemeen gesproken is dit de gebruikelijke ervaring van degenen die het aardse gebied verlaten (of bijna verlaten). Voor anderen, de meer gevorderden, is de gang omhoog naar de mentale of geestelijke gebieden rechtstreeks en wordt die niet belemmerd door zulke ervaringen van astrale aard.

V. Zullen we in de nieuwe tijd langer leven en, in plaats van te sterven, ons lichaam omzetten in iets anders?

A. Dat hangt af van ons individuele niveau. De meesters sterven niet; zij hebben de stoffelijke materie van het lichaam reeds omgezet in licht. Ze hebben een verrezen lichaam — daar gaat het verhaal van de opstanding in het christelijke evangelie eigenlijk over, en Pasen zal het belangrijkste feest worden van het christelijke jaar, het belangrijkste feest in het Westen.

Verrijzenis is het gevolg van de geleidelijke omzetting van de fysieke atomische stof van het lichaam in sub-atomaire materie, of licht. Dit gebeurt door middel van het evolutionaire proces. Een meester is voor altijd bevrijd van de aantrekkingskracht van de stof, hij is verrezen, hij heeft de dood overwonnen; sommige meesters zijn duizenden jaren oud.

Wanneer we meester worden doen wij natuurlijk hetzelfde, maar de gezonde levensverwachting van de mensheid zal geleidelijk langer worden door het gebruik van het water uit de (777) geneeskrachtige bronnen in de wereld en met behulp van de lichttechnologie waarmee afzonderlijke organen hersteld zullen kunnen worden, althans binnen de Wet van karma. De genezing van de mensheid zal in buitengewone mate voortgang vinden; mensen zullen beslist langer, en vitaler, leven. Met de komst van de meesters in de wereld zullen de mensen zien dat de dood niet bestaat. Reïncarnatie zal worden aanvaard als feit in ons leven. Wanneer ons lichaam ‘opgebruikt’ raakt, en dat is alles wat er bij de dood gebeurt, dan maakt de ziel een nieuw lichaam — hopelijk een beter, sterker lichaam dat bij een goede verzorging langer zal meegaan. Geleidelijk zullen de mensen hun angst voor de dood kwijtraken.

V. Gelooft u dat we na onze dood bewustzijn hebben of hebben we alleen bewustzijn als we in incarnatie zijn?

A. Uit incarnatie, na de dood, zijn we ons meer bewust dan we ooit in dit leven zijn geweest, omdat we niet beperkt worden door het fysieke lichaam en de hersenen. Het stoffelijke brein sterft met het lichaam. Daarna valt het etherische omhulsel dat deel uitmaakt van het stoffelijk lichaam uiteen, gewoonlijk na ongeveer drie dagen. Dan valt geleidelijk het astrale lichaam uiteen en daarna het mentale lichaam. De ziel reïncarneert en creëert een nieuw lichaam met die drie voertuigen: fysiek, astraal en mentaal. Buiten het lichaam hebben we een veel helderder waarneming, een veel levendiger ervaring, veel bewuster, groter gewaarzijn, interessanter, rijker dan alles — behalve misschien in diepe meditatie — wat we hier zouden kunnen ervaren.

V. Zullen we toegroeien naar een groter contact met de overledenen?

A. Ja. Er is geen enkele twijfel dat het ‘web’ tussen het fysieke gebied en de astrale gebieden steeds dunner wordt. Dat begon pas echt grote vormen aan te nemen in de oorlog tussen 1914 en 1918 door de enorme bombardementen en het kanongebulder, en opnieuw van 1939 tot 1945, en onlangs weer in Irak. Hierdoor breekt het web dat de gebieden van elkaar scheidt en waarlangs de informatie van alle mediums wordt "gekanaliseerd".

Veel mensen die als medium werken, denken dat hun informatie afkomstig is van de meesters, maar in werkelijkheid is die afkomstig van entiteiten op de astrale gebieden (als het al niet uit hun eigen onderbewustzijn is). De gevoeligheid van de mensheid is groeiende, waardoor velen ontvankelijk worden voor de verschillende niveaus van deze gebieden, meestal het vijfde niveau. Te zijner tijd zal de relatie tussen degenen die zijn overgegaan en degenen die nog op het fysieke niveau leven hechter worden. We zullen (volgens de meester DK via Alice Bailey) niet alleen in staat zijn om via mediums te communiceren, maar zelfs via dieren. We zullen ook met de doden kunnen communiceren via de radio, dat is al gaande.

V. Incarneert de mensheid op andere planeten en in andere melkwegstelsels?

A. De Oude Wijsheid leert dat de mensheid in de gehele kosmos bestaat — alles in de kosmos is op weg om menselijk te worden, is menselijk, of is het menselijke stadium gepasseerd. Onze lichamen zijn opgebouwd uit engelachtige of devische levens — minuscule deva’s of engelen zijn de bouwstenen van ons fysieke, emotionele en mentale lichaam. Op deze manier, door hun levensactiviteit te geven voor het scheppen van deze lichamen, leren zij geleidelijk het bewustzijn van de mens kennen en worden uiteindelijk menselijk. Boven de mens staan natuurlijk de meesters en kosmische wezens.

Kun je je het bewustzijn voorstellen van het grote Wezen wiens uitdrukkingslichaam het zonnestelsel is? Dat is een Entiteit, een Bewustzijn. Als dat zo is, wat kan dan de aard zijn van het bewustzijn van het Wezen in het centrum van ons melkwegstelsel? Dit melkwegstelsel, met zijn ontelbare zonnestelsels, is het fysieke uitdrukkingslichaam van een of ander onvoorstelbaar Kosmisch Wezen. Net zoals een cel in ons lichaam, die zich niet bewust is van onze aard als menselijk wezen, de wetten gehoorzaamt van haar eigen aard als onderdeel van ons fysieke lichaam, zo is een planeet in het zonne- en melkwegstelsel gelijk aan de fysieke uitdrukking van een cel in het lichaam van een groter wezen.

Transmissie Meditatie
 

V. Waarom is meditatie zo belangrijk?

A. De ziel is de werkelijkheid, niet de man of vrouw. Het stoffelijke gebied is werkelijk vanuit zijn eigen invalshoek, maar vanuit de ziel gezien is het niet werkelijk, maar betrekkelijk. Ons probleem is dat we het voor het totaal aanzien, terwijl het slechts een betrekkelijk deel is van een veel groter geheel. Het deel kan het geheel niet zien, maar het geheel ziet het deel — en de verschillende delen. Vanuit het gezichtspunt van de ziel is haar inspanning erop gericht om door steeds opnieuw te incarneren een reeks lichamen te creëren die geleidelijk deze brug zullen bouwen en verenigen wat gefragmenteerd was. Het proces van involutie in de stof wordt omgekeerd en de vergeestelijking van de stof vindt plaats.

We vergeestelijken de stof door middel van onze eigen lichamen. De ziel creëert een reeks lichamen, elke incarnatie op een hogere wending van de spiraal, met (als alles goed gaat) een hogere trillingssnelheid, totdat we een lichaam hebben waardoor de ziel zich kan uitdrukken zonder al te veel beperkingen, en uiteindelijk zonder enige beperking.

Meditatie is het proces dat dit op gang brengt. Daarom staat, in elke religie of training, meditatie in een of andere vorm aan de basis van elk pad omhoog. Het hoeft geen Transmissie-meditatie te zijn, of de verschillende meditaties die je hebt leren kennen of waarover je hebt gelezen, maar een of andere vorm van meditatie; een éénlijnigheid met de ziel en haar hoedanigheid, moet plaatsvinden, omdat het de ziel is die incarneerde. Je kunt de ziel niet vermijden of ontwijken. De ziel is de werkelijkheid. Die werkelijkheid moet onderkend worden, en de methode waardoor ze wordt onderkend is door het bouwen van de brug, het pad van terugkeer. Dat doen we stap voor stap.

Het is geen pad dat je betreedt en probeert te volgen, hoe smal het ook is. Het pad wordt stap voor stap door het individu gecreëerd middels zijn handelen in het leven. Het is geen afzonderlijk deel van dat wat we leven noemen; het is waar het leven om draait. Daarom leven we. Mensen zijn geneigd te denken dat er het pad is, meditatie, dienstbaarheid, geestelijke paden die je kunt betreden — en dat er daarnaast het leven is: eten, boodschappen doen, naar de kapper gaan, enzovoort. In ons denken bestaat een scheiding tussen wat we leven noemen en wat we het Pad noemen, het geestelijke leven. Maar die zijn niet verschillend of gescheiden. De enige manier waarop je het geestelijke leven kunt leiden is te leven.

V. U zegt dat transmissie-meditatie zo bijzonder is dat het, bovenop de waarde die het heeft als dienstbaarheid, voor beoefenaars als ‘neveneffect’ heeft dat het hun ontwikkeling soms wel tienmaal zo snel bevordert als enige andere vorm van persoonlijke meditatie. 1) Hoe komt het dat u de enige bent die deze vorm van meditatie presenteert? 2) Waarom bevelen grote geestelijke wezens als Sai Baba, Premananda en anderen het niet aan? 3) Waarom zegt zelfs Maitreya er niets over in zijn boodschappen via u?

A. 1) Transmissie-meditatie is een Hiërarchische activiteit die door mijn meester via mij aan discipelen en aspiranten wordt aangeboden als een krachtige vorm van dienstbaarheid. De introductie ervan is een deel van mijn eigen dienstbaarheid. 2) Het gaat er niet om of Sai Baba of Premananda deze meditatie aanbevelen; zij raden mensen ook niet aan de boeken van Krishnamurti of Alice Bailey te lezen of om Kriya Yoga te beoefenen. Dat is hun taak niet. Overigens is transmissie-meditatie de enige meditatievorm waarvan Sai Baba de beoefening in zijn ashram toestaat (uitgezonderd die van hemzelf). 3) In geen van de 140 boodschappen die Maitreya via mij heeft gegeven, noemt hij meditatie. Het is niet zijn voornaamste zorg.

V. Is Transmissie-meditatie in deze tijd nog van belang?

A. Transmissie-meditatie is altijd belangrijk. Het is de belangrijkste activiteit van dienstbaarheid, enorm krachtig en met een wetenschappelijke doeltreffendheid, die discipelen met een zo geringe investering van tijd en energie kunnen doen.

V. Na 15 jaar transmissie-meditatie is het frustrerend om te zien dat mijn gedachten al na een paar seconden van concentratie weer afdwalen. 1) Verspil ik zo niet de tijd van de meesters en mijn eigen tijd? 2) Is dit een Amerikaans probleem? (Ik ben Amerikaan.) 3) Waarom is het zo moeilijk om je gedurende langere tijd te concentreren?

A. 1) Je verspilt zeker niet de tijd van de meesters of je eigen tijd. Het is niet zozeer een kwestie van concentratie of "afdwalende gedachten" als wel van eenlijnigheid. De functie van het (lagere) denkvermogen is om te denken en als je eenlijnig bent — met de aandacht gericht op het ajna-centrum (tussen de wenkbrauwen) — maakt het niet zoveel uit of je gedachten ‘afdwalen’. Het belangrijkste is om de gedachten niet te volgen en die zullen dan al gauw afnemen of verdwijnen. De tijd verloopt ook heel erg snel tijdens transmissie-meditatie, dus waarschijnlijk ben je langer eenlijnig dan je beseft. 2) Mijn ervaring is dat de Amerikaanse transmitteraar enigszins onder het gemiddelde ligt wat betreft duur van eenlijnigheid. De Japanners zijn het beste, waarschijnlijk vanwege hun traditie van meditatie. Volgens mij is de nadruk die wedijver in Amerika van jongsaf krijgt bijzonder schadelijk voor de innerlijke concentratie die nodig is voor meditatie. Dit wordt nog eens verergerd door het herhaaldelijk onderbreken van de aandacht voor reclame door de commerciële televisie.

Desondanks moet men niet vergeten dat transmissie-meditatie in de handen van de meesters zó wetenschappelijk en krachtig is dat elke seconde van eenlijnigheid bijdraagt aan de verspreiding van krachtige energieën in de wereld. Al deze seconden bij elkaar opgeteld zorgen ervoor dat de transmitteraar dienstbaarheid van werkelijke waarde verricht.

V. Kan ik naast het beoefenen van transmissie-meditatie doorgaan met mijn andere geestelijke oefeningen, zoals islamitische gebeden, of hinderen ze elkaar?

A. Transmissie-meditatie hindert of belemmert geen enkele andere geestelijke oefening die je doet. Integendeel, het zal de waarde van elke oefening verhogen. Ze moeten echter niet gelijktijdig beoefend worden.Meer over Transmissie Meditatie 

 

De nieuwe tijd
 

V. Hoe zal de schade die de aarde al is toegebracht hersteld kunnen worden?

A. Wanneer Maitreya openlijk in de wereld werkt, zal dit een dynamisch proces op gang brengen dat ontbreekt in de huidige benadering van deze problemen. De naties weten al een halve eeuw dat er honger in de wereld is; de niet-gouvernementele organisaties brengen deze kwestie voortdurend onder de aandacht van de mensheid en er wordt weinig of niets aan gedaan. Tegelijkertijd tonen wetenschappers aan welke schade we de planeet toebrengen: de ecologische verwoesting als gevolg van roofbouw op en misbruik van de hulpbronnen; de vergiftiging van het land, de rivieren, de oceanen en de lucht die we inademen.

De hoogste prioriteit, direct na zijn verschijning en onze aanvaarding van hem, heeft het redden van de miljoenen hongerenden in de wereld; Maitreya zal een nood-hulpprogramma bepleiten. De hoogste prioriteit daarna is het redden van de planeet — verandering van onze politieke en economische structuren zodat een duurzame economie mogelijk wordt; zo zullen bijvoorbeeld de oerwouden, waarvan we alleen al voor onze zuurstof afhankelijk zijn, om maar niet te spreken van de geneeskrachtige planten die de farmaceutische industrie zich tegenwoordig toeëigent, behouden worden. Iedereen op deze planeet, man, vrouw en kind, ouder dan vier jaar zou ik zeggen moet hierbij betrokken worden. Maitreya zal een duurzame economie aanbevelen, en er zijn overal ter wereld al groepen die op dit idee reageren. We zullen eenvoudiger moeten gaan leven zodat we allemáál kunnen leven, en zodat de kinderen van onze kinderen, tot ver in de toekomst, op de planeet Aarde kunnen leven. De aarde kan ongeveer 3,5 miljard mensen op comfortabele wijze onderhouden. Op dit moment zijn er 5,5 miljard en naar schatting zullen er binnen enkele jaren 10 miljard zijn. Door de transformatie van het economische systeem, wanneer mensen in staat zijn een fatsoenlijk, beschaafd en waardig leven te leiden — het soort leven dat wij vanzelfsprekend vinden — zullen we zien dat het aantal grote gezinnen zal afnemen, zelfs in de Derde Wereld waar het voornamelijk dient als oudedagsvoorziening.

V. Denkt u dat de Verenigde Naties zal worden vervangen door een andere vredesorganisatie?

A. Nee, dat denk ik niet, en ik geloof ook niet dat dat nodig is. De Verenigde Naties neemt langzamerhand haar rol op zich als vredeshandhaver in de wereld. Op dit moment accepteert ze de rol van wereld-politieagent met tegenzin en alle regeringen deinzen terug voor de kosten die deze rol met zich meebrengt. Maar totdat wereldvrede verzekerd is door samen delen en de verwezenlijking van rechtvaardigheid, moet een dergelijke verantwoordelijkheid geaccepteerd worden.

Haar toekomstige rol is niet die van wereldregering, maar van wereldparlement waarin problemen besproken en in vrede opgelost kunnen worden.

V. 1) Zullen de Verenigde Naties de besturende instantie van de wereld worden of 2) zal er een andere organisatie komen en 3) zal Maitreya het ‘hoofd’ van deze organisatie worden?

A. 1) Er zijn geen plannen voor één wereldregering. De VN zullen een forum worden voor het bespreken en oplossen van internationale problemen, zoals nu al in zekere mate het geval is. 2) Er is geen nieuwe, soortgelijke organisatie gepland. 3) Maitreya zal van geen enkele organisatie het ‘hoofd’ worden maar zal alleen optreden in zijn hoedanigheid van wereldleraar.

V. Welke veranderingen zal de aarde, als organisme, zelf ondergaan?

A. Als je veel van de boeken leest uit esoterische boekwinkels, als je gelooft in de boodschappen die in alle landen "gekanaliseerd" worden, zou je denken dat onze wereld min of meer vernietigd zal worden, dat verschrikkelijke, catastrofale veranderingen zullen plaatsvinden. Dit is een verzinsel dat op de astrale gebieden is geplaatst door wat we de "krachten van het kwaad" noemen. Het is bedoeld om de mensheid bang te maken, en veel mensen worden er ook bang van, terwijl anderen nu al ‘huiveren’ bij het vooruitzicht van rampspoed. Deze voorspellingen bevatten geen waarheid, en mensen zouden ze geen energie moeten geven door ze te herhalen.

De wereld hééft al zwaar te lijden van het misbruik van hulpbronnen. We hebben onze planeet zozeer vervuild dat er waarschijnlijk niemand is in deze wereld, afgezien van een meester, die vrij is van de vervuiling die we zelf hebben veroorzaakt: de lucht, de aarde, de oceanen van de wereld zijn zodanig vervuild dat we onze eigen soort en de ondermenselijke rijken in gevaar brengen. Dit is wat de aarde werkelijk bedreigd, dit is wat moet worden rechtgezet, de veranderingen in ons immuunsysteem als gevolg van deze vervuiling. De manier waarop we met de wereld omgaan moet totaal veranderen — dat is de verandering die zal plaatsvinden. De opvallende veranderingen in het weer tegenwoordig ontstaan door de destructieve gedachtenvormen van de mensheid zelf; we beïnvloeden zelfs het weer. De politieke, economische en sociale wanverhoudingen in de wereld scheppen onevenwichtigheid in de devische, elementale krachten wier werk het is het weer te beheersen. Als wij uit balans raken, raken zij ook uit balans. Wanneer wij, door juiste betrekkingen, een einde maken aan oorlog en de hulpbronnen van de wereld samen delen, zullen we gerechtigheid in de wereld scheppen. Door gerechtigheid te scheppen, scheppen we vrede en als we vrede scheppen, scheppen we harmonie, evenwicht. Door evenwicht te scheppen, zullen de elementalen die het weer beheersen zelf weer in evenwicht komen. Natuurlijk zal het af en toe nog wel eens regenen, maar niet in het weekeinde!

V. Hebt u de gelegenheid om met politici en wetenschappers te praten — zij zijn in een positie om de grote sprong voorwaarts te maken?

A. Het hangt niet alleen af van de politici en de wetenschappers, maar van de ontelbare miljoenen gewone mannen en vrouwen die geen stem hebben. Maitreya zal hun stem zijn. Hij zal via hen een mondiale publieke opinie scheppen, die roept om rechtvaardigheid, samen delen en juiste verhoudingen in ieder land. Die mondiale publieke opinie, die door Maitreya wordt gericht, onderwezen en georganiseerd, zal een kracht oproepen waartegen geen regering ter wereld is opgewassen.

Politici, van wie denk ik velen op Maitreya zullen reageren, zijn even verschillend als andere mensen. De huidige politici zijn, enkele uitzonderingen daargelaten, van het verleden en handhaven de bestaande orde. In de coulissen staat een groep jongere mannen en vrouwen gereed die sinds 1975 door de meesters zijn onderricht. Zij zullen, via het democratische proces, worden gekozen in posities van macht en invloed om de nieuwe structuren toe te passen, de nieuwe weg in te slaan die de meesters zullen aanraden. Via hen kunnen de meesters werken zonder de vrije wil van de mens aan te tasten, omdat zij mannen en vrouwen in de wereld zijn. Door hun duidelijke onbaatzuchtigheid, gezonde verstand en begrip van de problemen zullen ze worden gekozen op posities in vele landen, wellicht de meeste, die tot nu toe in het algemeen werden ingenomen door de aartsconservatieven van het verleden.

V. Hoe snel denkt u dat de veranderingen zullen plaatsvinden?

A. Er zal een volledige transformatie komen, die vanuit de basis moet plaatsvinden; en die moet voor iedereen toereikend en reëel zijn, anders zal ze niet standhouden. De veranderingen moeten logisch zijn. Zij moeten snel plaatsvinden, maar langzaam genoeg voor de mensen om zich eraan aan te kunnen passen, zodat er op enig moment slechts een minimale verstoring van de bestaande sociale orde zal zijn.

De veranderingen zullen echter zo vérstrekkend zijn dat, indien je na 25 jaar van Mars kwam, je een volkomen veranderde wereld zou zien, een wereld waarin mensen volwassen zijn geworden en hun stem laten horen. Wie haalde de Berlijnse muur omver? Het volk, niet de politici.

V. U heeft het weleens gehad over George Bush en zijn ‘nieuwe wereldorde’, waarvan ik altijd dacht dat het ging om een wereldregering met een centraal bankenstelsel. Bedoelt Maitreya met een nieuwe wereldorde zo’n centraal idee, zoals een Europese Federatie, of een decentralisatie van politieke en financiële macht?

A. Het doel van de Hiërarchie zal zijn om de mensheid te inspireren. De meesters zullen geen enkele vorm van organisatie of regering of economisch stelsel in het leven roepen; dat is aan ons. Zij zullen ons adviseren en begeleiden. Enkele van hun discipelen zijn onderwezen in de beste methoden om de beste resultaten te bereiken, en deze mensen zullen langs de normale democratische weg gekozen worden op posities van macht en gezag. De veranderingen zullen dus door de mensheid zelf worden ingevoerd, terwijl de oorspronkelijke ideeën via deze discipelen afkomstig zijn van de Hiërarchie. Op deze wijze wordt geen inbreuk gepleegd op de vrije wil van de mensheid.

U zult zien dat het doel is een zo groot mogelijke graad van decentralisatie, en geen centralisatie, te bereiken en de grootst mogelijke participatie van alle mensen in hun eigen regering. Met participatie komt ware democratie. Momenteel is er geen ware democratie in de wereld; we hebben onze regeringen gekozen, maar behalve het invullen van een stembiljet is er geen echte participatie van de mensen. Het doel van Europa is centralisatie en een federale staat. Dit wordt niet aanbevolen door de Hiërarchie. De Europese eenheidsmarkt kan de goedkeuring van de Hiërarchie wegdragen, maar niet als federale staat van Europa. Maitreya heeft voorspeld dat, zoals de Sowjet-Unie uiteen zou vallen en een federatie van onafhankelijke staten zou worden (wat gebeurd is), de Verenigde Staten in dezelfde richting zullen gaan, en dat de macht van de afzonderlijke staten zal toenemen en die van de centrale overheid zal verminderen.

‘Klein’ heeft werkelijk de toekomst in deze wereld, en we moeten onze leefwijze vereenvoudigen. Decentralisatie zal vanzelf leiden tot een menselijker organisatievorm op een schaal die meer in verhouding staat tot de behoeften van mensen, want alleen mensen weten wat ze nodig hebben. De meeste regeringen hebben niet zozeer aandacht voor wat mensen echt nodig hebben, maar meer voor wat het land volgens hen nodig heeft, voornamelijk macht en prestige. Aan de behoeften van mensen wordt zelden tegemoetgekomen, zelfs niet in de meest democratische landen, omdat er geen participatie is. De ontwikkeling zal daarom gaan in de richting van decentralisatie en participatie.

V. Ik las een artikel dat uw meester enige tijd geleden schreef onder de titel "Vrije tijd is de sleutel" (Opkomst, november 1986), waarin hij zegt dat de meeste mensen in de wereld een gestresst, oncreatief en mechanisch leven leiden en dat de mensheid vrije tijd nodig heeft om haar volle potentieel te ontplooien. Waarschijnlijk zal dit na de ineenstorting van de wereldeconomie mogelijk worden, wanneer een nieuwe levenswijze opkomt. Is dit iets dat uw meester voorziet voor de komende 15, 20, 30, 100 jaar?

A. Over 15 à 20 jaar zal deze wereld getransformeerd zijn. In de komende vijf jaar zal de wereld drastisch veranderen — zó fundamenteel, zó grondig zijn de veranderingen die zullen plaatsvinden door de herverdeling van hulpbronnen in de wereld. Te zijner tijd zullen fabrieken gebouwd worden met geprogrammeerde machines die alles zullen maken wat we nodig hebben. Dit zal de mensheid vrij maken voor het onderzoeken van zijn eigen aard. De vrije tijd die hiervan het gevolg is, zal aan iedereen dat geven wat nu het voorrecht is van een hele kleine minderheid, van een paar begaafde mensen die voldoende geld verdienen om zich over te geven aan hun talenten — kunstenaars, zangers, schrijvers, componisten enzovoort en enkele wetenschappers die werken voor een klein aantal grote organisaties. Uiteindelijk zullen alle produkten in de wereld door machines gemaakt worden en veel van die machines zullen mettertijd worden geschapen door het denken van de mens.

Dit is de wijze waarop de meesters scheppen. Zij kunnen van bijvoorbeeld een microfoon het meest buitengewone instrument maken. Ze zouden er waarschijnlijk een radiator van kunnen maken om geestelijke energie in de wereld te verspreiden. Over 15 tot 20 jaar zullen we beslist een andere wereld kennen. Zij die nu nog heel jong zijn zullen opgroeien in een wereld zoals we die nooit eerder hebben gekend, door de mensen zelf gecreëerd onder de inspiratie van de meesters.

Er zijn in het verre verleden prachtige, schitterende beschavingen geweest met een wetenschap die veel verder was ontwikkeld dan de huidige, maar die werden door de meesters gecreëerd en aan de mensheid van die tijd geschonken. Deze nieuwe levenswijze zal gecreëerd worden door de mensheid, die inmiddels volwassen is en hiertoe in staat is, in respons op en in samenwerking met de meesters.

Share Nederland
 

V. Welk leesmateriaal zou u met name aanbevelen aan iemand voor wie deze informatie nieuw is, zoals ikzelf, om ermee vertrouwd te raken en het op zinvolle wijze door te geven?

A. Er zijn boeken, een nieuwskrant, een maandblad, een boekje met een samenvatting van de leringen van de Oude Wijsheid. Als je de denkbeelden snel op grote schaal wilt verspreiden onder een totaal ongeïnformeerd publiek, zou ik zeggen dat ons nieuwsblad, De Wederverschijning, waarschijnlijk het meest toegankelijk is. In de derde wereld is de Engelstalige versie (The Emergence Quarterly) gratis beschikbaar en hier is het heel goedkoop verkrijgbaar. Het bevat artikelen uit het maandblad (Share Nederland) en presenteert het verhaal op een eenvoudige, maar bondige wijze. Indien op grote schaal verspreid, kan met elk nummer van De Wederverschijning een groot aantal mensen op de hoogte gebracht worden van wat er zich in de wereld afspeelt. Of ze het geloven is een andere zaak, maar ze zouden ervan weten — niet per se diepgaand, maar wel zodanig dat misschien hun belangstelling gewekt wordt voor meer informatie of voor een abonnement op Share Nederland om maandelijks de laatste informatie te ontvangen; daarna misschien voor een van de boeken — het beste boek vanuit het oogpunt van Maitreya’s leringen, opvattingen en ideeën is het laatste boek, Maitreya’s missie, deel 3. Maar je eigen overtuiging zegt het meeste van alles.Meer over Share Nederland 


Benjamin Creme
 

V. Heb ik het juist als ik veronderstel dat u de reïncarnatie bent van Johannes de Doper, die nu hier is voor een grotere, nog belangrijker taak?

A. Nee, ik ben niet de reïncarnatie van Johannes de Doper. Dat wezen was een derde-graads ingewijde (3,3 om precies te zijn) in Palestina. Hij is niet langer op deze aarde, en zelfs niet in dit zonnestelsel, maar bevindt zich nu op Sirius. Als hij in dit stelsel zou zijn, zou hij even vergevorderd zijn als een achtste-graads ingewijde (zoals de Boeddha nu is). Hij zal over ongeveer 500 jaar als avatar naar deze planeet terugkeren.

V. Waarom koos Maitreya u als woordvoerder?

A. Ach... Hij kon gewoon niets beters vinden en toen nam hij mij maar! Ik hing wat rond en deed niks belangrijks — ik ben schilder, wat op zich wel belangrijk is, maar dat geeft me ook de gelegenheid om te vertellen wat ik weet. Als ik bijvoorbeeld voor de regering zou werken, zou ik waarschijnlijk te bang zijn om naar voren te treden en te praten, omdat ze me gewoon op de keien zouden zetten. Letterlijk honderden journalisten kennen dit verhaal en hoewel sommige van hen er volkomen cynisch tegenover staan, nemen velen die het misschien niet echt geloven, het wel heel serieus. Maar ze doen er nooit iets mee, ze schrijven er nooit over, omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Ze vinden hun ‘carrière’ belangrijker.

V. Bent u de enige die over de verschijning van Maitreya spreekt?

A. Aanvankelijk is aan vijf discipelen gevraagd om het publiek hiermee te benaderen: één in New York, ikzelf in Londen, één in Genève, één in Darjeeling en één in Tokio. Helaas ben ik de enige die deze taak in het openbaar op zich genomen heeft. De discipel in New York (die actief is in de New Thought-beweging) gelooft niet in de fysieke aanwezigheid van de Christus. De discipel in Genève gelooft mijn verhaal evenmin. De discipel in Darjeeling "slaapt" nog, terwijl die in Tokio — een vrouw — denkt dat zij Maitreya is! Dus in zekere zin ben ik de enige die deze informatie aan de wereld presenteert, maar ik word gesteund door zeer veel moedige mannen en vrouwen over de hele wereld. We werken eigenlijk als een verspreide groep en staan voortdurend in nauw contact met elkaar. Deze — autonome — groepen in elk land nemen zelf de verantwoordelijkheid op zich om deze informatie in hun regio te verspreiden.

V. Hoe vaak verschijnt Maitreya aan u?

A. Nooit. Ik ben in januari 1959 met dit werk begonnen en niet eerder dan augustus 1977 (Maitreya kwam in juli 1977 naar Londen) werd ik verschillende keren voor hem gebracht (buiten het lichaam). Hij vroeg me of ik de Boodschappen die ik reeds enige tijd privé van hem ontving tijdens openbare lezingen wilde doorgeven. Ik zei dat ik het zou proberen, dat ik mijn best zou doen, en de 140 Boodschappen die hij daarna doorgaf tijdens mijn lezingen in Londen begonnen op 6 september 1977. Deze zijn gepubliceerd als de Boodschappen van Maitreya de Christus.

Ik weet waar Maitreya is; ik zou wanneer ik maar wil naar hem toe kunnen gaan, maar mij is gevraagd dit niet te doen. Bij tijd en wijle weet ik van tevoren waar hij zal zijn, maar als ik dit werk doe zonder hem eerder dan andere mensen te zien, is er voor mij een karmisch voordeel dat gedeeld wordt met al degenen die met mij samenwerken. Als zij het nodig hebben hem te zien om te kunnen geloven dat hij bestaat, kan ik dat voor hun regelen, maar ze verliezen het karmisch voordeel dat zich opstapelt als zij voor hem werken zonder deze bevestiging. Hun intuïtie vertelt hun dat hij bestaat, de tekenen die ze zien, hun ervaring met mij, de energieën vertellen het hun. Voor de meeste mensen die met mij samenwerken, is dat genoeg, maar als zij hem zo dringend willen zien dat ze er hun karmisch voordeel voor willen opgeven, kan ik dat regelen en zullen zij hem zien. Hij is natuurlijk al in verschillende gedaanten verschenen aan vele mensen uit de diverse groepen rond de wereld die met mij samenwerken.

V. Wat gebeurt er als u overschaduwd wordt aan het begin en het einde van een lezing?

A. Een klein deel van Maitreya’s buitengewone bewustzijn overschaduwt mij, komt mijn bewustzijn binnen. Toen de boodschappen gegeven werden, dacht Maitreya de boodschappen en kwamen die automatisch mijn denkvermogen binnen. Tegelijkertijd werd ik in hoge mate gemagnetiseerd, zodat ik bijna alleen maar kon zeggen wat ik zei en ik kon het op geen enkele andere manier zeggen. Door de magnetisering werd mijn ademhaling gestuurd en de beheersing van de ademhaling bepaalt hoe je spreekt. Ofschoon ìk degene was die sprak, regelde hij de ademhaling, dus sprak ik zoals ik sprak, met een mantrisch effect. Ik voorzag in de energie van het stoffelijk gebied; mijn etherische energie en mijn stem maakten het hem mogelijk om dezelfde boodschap, dezelfde ideeën tegelijkertijd op alle niveaus uit te zenden — bijvoorbeeld op de astrale gebieden zodat ze de astrale mediums over de hele wereld kunnen beïnvloeden (die ze weliswaar niet nauwkeurig ontvangen, maar wel het idee). Zo is de wereld op zeer besliste wijze voorbereid op de verschijning van de Christus.

Het was mijn taak om een klimaat van hoop en verwachting te scheppen, waardoor Maitreya ons leven kan binnenkomen zonder onze vrije wil aan te tasten. Volgens mij geldt voor de meeste mensen dat de waarheid van wat ik zeg afhankelijk is van hun ervaring van de overschaduwing. Mensen zien mij in licht gehuld en zien me zelfs verdwijnen tijdens de overschaduwing (voor mijzelf verdwijn ik niet; ik zit er fysiek nog helemaal, maar het licht omringt mij dusdanig dat ik er in verdwijn). Soms zien mensen Maitreya’s gezicht verschijnen waar mijn gezicht was, en de zaal wordt gevuld met het licht. Het is slechts een minuscuul gedeelte van het bewustzijn van Maitreya dat mijn bewustzijn binnenkomt, maar het is genoeg om duizenden mensen over de gehele wereld te overtuigen van de werkelijkheid van wat er gebeurt. Het is een zegening, een geestelijke voeding, die hij over de aanwezigen uitstort. Voor de meeste mensen is dat hetgene dat hen overtuigt. Iedereen kan een verhaal bedenken, maar die energie kun je niet verzinnen.Meer over Benjamin Creme 

 

Aanslag op het WTC

V. Was er geen enkele manier waarop de Meesters de terroristische aanslag op het World Trade Center en het Pentagon konden voorkomen?

A. Nee, niet direct. Daarvoor zouden Zij onze vrije wil hebben moeten schenden. Niettemin hebben de Meesters de Amerikaanse autoriteiten (inlichtingendienst van het leger) drie maanden tevoren gewaarschuwd dat een dergelijke aanval werd voorbereid.

V. Hebben de Meesters iets gedaan om de gevolgen van de aanslag te verzachten?

A. Zoals gewoonlijk werkten de Meesters onafgebroken om waar mogelijk levens te redden. En anders om de angst en het lijden te verlichten. Als gevolg daarvan was er kennelijk bijna nauwelijks sprake van lijden. (De passagiers in de vliegtuigen waren bijvoorbeeld omgeven door een energie van Maitreya, die hen als het ware afschermde van de verschrikking van de gebeurtenis, die zij met een uitzonderlijke onthechting konden bekijken. Deze ingreep van Maitreya leek heel erg op wat er op het Tainanmen-plein plaatsvond toen de studenten werden afgeslacht, waarbij er toch geen teken van verschrikking op de gezichten was te zien.)

V. Wat kunnen Amerika en het Westen moeten leren uit deze gebeurtenissen?

A. Dat de wereld onderling afhankelijk is en aan iedereen toebehoort. Dat werkelijke vrijheid (en veiligheid) niet bestaat zonder rechtvaardigheid voor iedereen. Dat er redenen zijn voor de haat die een groot deel van de wereld (niet alleen onder moslims) jegens de Westerse wereld koestert. Dat de overheersing van de wereldeconomie door de Westerse mogendheden via de globalisering verdeeldheid veroorzaakt en diep wordt veracht. Dat de automatische steun aan Israël in elke situatie, vooral van Amerika, de Arabische wereld frustreert en wanhopig maakt. In wanhoop lijken extreme maatregelen, zelfs zelfvernietiging door zelfmoordaanslagen, de enige manier om terug te slaan.

V. Hebben de Meesters een visie op hoe het Westen zou moeten reageren?

A. Ja, maar een heel andere manier dan die van Amerika en haar bondgenoten: zeker door geen angst te tonen en geen verzoening tegenover terrorisme, maar zeker niet door strijdlustige oproepen tot oorlog en vergelding. Maar meer nog door onthecht begrip van de gebeurtenissen die tot de tragedie van 11 september hebben geleid om de krachten van verdeeldheid en afgescheidenheid (waaruit haat voortkomt) in de Westerse wereld aan te pakken. Door te beseffen dat de roep om vergelding de crisis slechts verdiept en leidt tot nog meer onnodig leed. De Westerse landen moeten laten zien dat zij de regel der wet eerbiedigt, door de daders van deze verschrikkelijke misdaad voor het Internationale Hof van Justitie te brengen. Anders zullen ze in hun verlangen naar wraak de misdaad slechts herhalen.

V. Was het artikel van de Meester over onthechting in het septembernummer van Share International een verwijzing naar de ophanden zijnde ramp?

A. Ja.

V. Zal de geplande aanval op Afghanistan het begin van de Derde Wereldoorlog betekenen?

A. Nee, dat denk ik beslist niet. Op dit moment heeft deze een tamelijk specifieke en beperkte doelstelling - het uitschakelen van de militaire capaciteit en de communicatielijnen enzovoort, van de Taliban en Osama bin Laden, en het lijkt de bedoeling om deze tot Afghanistan te beperken. Waar Amerika en zijn bondgenoten rekening mee moeten houden, is dat er heel goed een reactie kan volgen van terroristen die zich wellicht al jaren in Amerika en Europa bevinden. Maar een Derde Wereldoorlog - nee.

V. Zal Maitreya een einde maken aan het mondiale conflict dat een einde aan deze wereld zou kunnen maken?

A. Nee, ik denk niet dat Hij dat zou kunnen doen zonder onze vrij wil aan te tasten. Maar Hij zal alles gebruiken wat in Zijn vermogen ligt en in het vermogen van de Hiërarchie om een dergelijke escalatie te voorkomen. Ik denk niet dat zo'n escalatie zich zal voordoen. Persoonlijk denk ik dat de Taliban wellicht bereid zullen zijn om Osama bin Laden uit te leveren op bepaalde voorwaarden - dat hij onder de sharia in een moslimland wordt berecht. Hier is geen plaats voor een eenvoudige, ondoordachte procedure die op wraak gericht is. Ook moet Amerika bewijzen dat hij erbij betrokken is. Hijzelf heeft gezegd dat hij er op geen enkele manier bij betrokken is. Volgens mijn informatie is hij er in zekere mate bij betrokken, maar heeft hij geen actieve rol gespeeld in deze specifieke gebeurtenis. Dus wanneer hij zegt dat hij er niets mee te maken heeft, kan dat in zekere zin wel kloppen, maar waarschijnlijk was het idee van hem afkomstig.

V. Op de ochtend van de aanslag op het World Trade Center in New York begon ik een soort 'overschaduwing' te voelen. Het is een heel zwaar gevoel in mijn hoofd- en hartcentra. Dit wordt versterkt in mijn persoonlijke meditatie en tijdens de transmissie-meditatie. Het is er voortdurend en nu, drie dagen na de aanslag, ervaar ik het nog steeds. Een ander groepslid met wie ik aan de telefoon was toen de gebeurtenissen zich voltrokken, leek hetzelfde te ervaren. 1) Is dit gevoel van overschaduwing een zegening van Maitreya om het verlies aan mensenlevens te verminderen of om degenen die lijden of treuren te troosten? 2) Waren Maitreya en de Meester Jezus "ter plaatse" om de overlevenden en de stervenden te helpen?

A. 1) Het was geen "overschaduwing" maar een zegening van Maitreya's energie die werd vrijgegeven om te troosten en de shock te verminderen. Het werd wereldwijd gevoeld. 2) Ja.

V. U heeft gezegd dat voor de Meesters de "toekomst" al heeft plaatsgevonden … wat er de reden van is dat zij correcte voorspellingen kunnen doen. 1) Was deze gebeurtenis voorzien? 2) Zo ja, waarom heeft Maitreya dan schijnbaar pas besloten om als gevolg hiervan "eerder" naar voren te treden? 3) Was het de Meesters (binnen de wet) toegestaan om te proberen dit complot onschadelijk te maken?

A. 1) Ja. De Amerikaanse autoriteiten waren drie maanden tevoren gewaarschuwd dat een dergelijke aanval gepland werd. 2) Hoe weet u dat Hij niet met de voorbereidingen begon om naar buiten te treden toen het eenmaal werd voorzien? 3) Nee. Dat zou de vrije wil van de mensen hebben geschonden.

V. In het licht van de afschuwelijke terroristische aanval op Amerika denk ik dat de Amerikanen en zelfs de hele wereld moeite zullen hebben met het mooie beeld dat u in uw boeken en lezingen van de toekomst schetst. Ik denk dat ik spreek namens velen die Maitreya volgen en wier harten uitroepen: "Waarom, waarom, waarom, waarom treedt u niet nu onmiddellijk naar voren?" Ik vind dat degenen die Share International volgen het exacte antwoord hierop nu moeten weten. Kunt u het alstublieft uitleggen?

 A. Maitreya is net zo verlangend om te verschijnen als de mensen zijn om Hem te zien. Hij is echter aan wetten en krachten gebonden die alleen Hij begrijpt. Wij kunnen er zeker van zijn dat Hij niet werkeloos toeziet, maar de mensheid waar mogelijk in de juiste richting leidt. Ik denk dat u zult zien dat de algemene visie voor onze toekomst die ik in mijn boeken en lezingen schets juist en correct is. Deze ramp, hoe droevig, onverwacht en dramatisch ook, zal een positief effect hebben doordat ze laat zien dat geen enkel land onkwetsbaar is, dat isolationisme niet langer een optie is en dat we in een onderling afhankelijke wereld leven waarin de hulpbronnen billijker verdeeld moeten worden om zodoende vrede te garanderen en een einde te maken aan de wanhoop en de wrok die tot terrorisme leiden.

V. Ik heb naar twee gedenkdiensten in kerken gekeken - één in een kathedraal in de VS en één in St. Paul's Cathedral in Londen. Wellicht was het mijn verbeelding, maar er was een groot verschil in wat ik voelde en in mijn reactie. Toen ik de ceremonie in St. Paul's zag, was het alsof er een transmissie-meditatie aan de gang was. Waarom was dat? - of was het slechts mijn verbeelding? Is er wellicht iets bijzonders met St. Paul's Cathedral?

A. Maitreya geeft Zijn energie in geweldige kracht vrij via St. Paul's Cathedral, Westminster Abbey en verscheidene andere kathedralen en kerken in dit land (GB). Hij heeft ook de uitstroom van energie in de Sacré Coeur in Parijs en in andere grote tempels van alle religies over de hele wereld versterkt.

V. Er was een bericht in de media over een van de brandweermannen in New York die klem zat onder het puin na de aanslag op het World Trade Center. Hij kon zich niet bewegen en dacht dat hij zou sterven. Plotseling zag hij vlakbij zich een zaklantaarn schijnen en hoorde hij een stem die zei: "Pak vast". Hij kon een arm beetpakken en werd opgetrokken. Iemand ondersteunde hem van achteren en hij besefte dat hij deel uitmaakte van een keten van mensen die naar buiten konden komen. Toen hij in veiligheid was, zocht hij de man met de zaklantaarn, maar die was nergens te vinden. Sindsdien noemt hij de man die hem redde, zijn "lichtengel". Was de man met de zaklantaarn een Meester of Maitreya?

A. Hij was de Meester Jezus.

V. Welke factoren maken dat iemand terrorist wordt?

A. Vervreemding. Woede, wanhoop. Afgescheidenheid. Een fanatiek geloof in de eigen zaak boven al het andere. Gebrek aan gevoel voor verhoudingen.

V. Zou het Internationale Gerechtshof in Den Haag een geschikt en aanvaardbaar gerechtshof zijn voor de berechting van terroristen, uit welk land ook?

A. Ja.

V. Als de Geallieerden hadden besloten om Hitler en zijn medewerkers voor een internationaal gerechtshof te brengen zou dat dan de voorkeur hebben verdiend en een betere oplossing zijn geweest dan oorlog? Waarom was oorlog toen 'aanvaardbaar', en is het nu niet de juiste reactie? Is de wereld veel veranderd sinds 1939?

A. Dit is geen 'reële' vraag. Hitler (en Mussolini) waren de leider van hun respectievelijke landen, niet slechts een groep terroristen. Hoe zouden die gearresteerd en berecht moeten worden? En na de oorlog zijn de medewerkers van Hitler, zoals u weet, in Neurenberg berecht.

V. In de dagen na de ramp in New York was er een jongeman met donker, krullend haar die de "Engel van New York" werd genoemd. Hij leerde mensen hoe ze elkaar konden troosten. Was hij de Meester Die in New York woont?

 A. Nee, Hij was de Meester Jezus, Die in Rome woont.

V. In zijn toespraak tijdens de herdenkingsbijeenkomst in Brooklyn Stadium wees de burgemeester van New York, Rudolph Giuliani, erop dat hoewel veel grote gebouwen rond de twee torens van het World Trade Center waren ingestort, de nabijgelegen St. Paul's Chapel, die in 1767 werd gebouwd, geheel onbeschadigd was, op een gebroken raam na. Was dit een interventie door de Meester Jezus?

A. Ja, inderdaad.

V. Staat het anthrax-incident in Florida (VS) in verband met de terroristische aanslagen op New York en Washington?

A. Nee. Volgens mijn informatie staan deze volkomen los van elkaar en is het anthraxgeval helemaal niet uit het buitenland afkomstig. Het is de oppportunistische daad van terrorisme 'van eigen bodem'.

V. Welke taak moeten de Verenigde Naties volgens u en uw Meester op zich nemen om oplossingen te vinden voor de internationale crisis sinds 11 september 2001?

A. Ze moeten op zijn minst alle leden bijeenroepen voor een open discussie over alle problemen, met inbegrip van de oorzaken van terrorisme, en hun resoluties en aanbevelingen bekendmaken.

V. In Share Nederland november 2001 zei u: “Waar Amerika en zijn bondgenoten rekening mee moeten houden, is dat er heel goed een reactie kan volgen van terroristen die zich wellicht al jaren in Amerika en Europa bevinden.” Is het voor uw Meester mogelijk de algemene aard van die terroristische reactie aan te geven? 1) Zullen er nog meer aanslagen zijn, gelijk aan die van 11 september waarbij vliegtuigen gebruikt worden, of 2) pogingen tot bomaanslagen op bruggen, nucleaire krachtcentrales, of soortgelijke locaties, of 3) wellicht terrorisme waarbij biologische, chemische of nucleaire wapens betrokken zijn?

A. 1) Dat is onwaarschijnlijk, gegeven de nieuwe veiligheidsmaatregelen — maar ze kunnen niet worden uitgesloten. 2) Dat zijn aannemelijker doelwitten, ja. 3) Het gebruik van atoomwapens is — op korte termijn — onwaarschijnlijk. De huidige antrax-aanvallen via de post zijn het werk van Amerikaanse rechts-extremisten — terroristen. Zal Amerika zichzelf om die reden met bommen bestoken, als een land dat terroristen onderdak verleent? Men moet niet vergeten dat de Taliban al hebben aangeboden om Osama bin Laden uit te leveren om in een neutraal land terecht te staan als de Verenigde Staten bewijs leveren van zijn betrokkenheid bij 11 september.

V. 1) Wat zou voor politici en diplomaten de beste manier zijn om de toestand in het Midden-Oosten aan te pakken? 2) Denkt u dat het Israëlische-Palestijnse probleem de oorzaak van en de sleutel tot de tegenwoordige wereldcrisis is?

A. 1) Bij de hervatting van de besprekingen tussen de Palestijnen en de Israëli’s moeten de VS hun invloed gebruiken om dit op een volkomen eerlijke basis tot stand te brengen. 2) Het is een van de hoofdfactoren die spanning veroorzaakt. Even belangrijk zijn de extreme verschillen in levensstandaard, Oost en West, en de Amerikaanse hegemonie als de enige supermacht.

V. Zeer onlangs hoorde ik een programma op BBC-radio waarin melding werd gemaakt van archeologisch bewijsmateriaal dat de Israëlische aanspraken op bepaalde gebieden van Palestina in wezen tenietdoet. De muren van Jericho werden genoemd en andere plaatsen en de mening van deskundigen gaf aan dat veel van de aanspraken die gebaseerd waren op ‘eeuwenoude eigendomsrechten’ onjuist waren. Kunt u hier enig licht op werpen?

A. Dit is eveneens het standpunt van de Meesters.

V. In een kranteartikel (in The Independent, Groot-Brittannië) over de brandwondenafdeling van het Medisch Centrum van de Cornell Universiteit waar dokters de klok rond werkten om de overlevenden van de aanval op de Twin Towers te redden, werd gezegd: “Het feit dat [de chirurgen en doktoren] erin slaagden zovele van de slachtoffers in leven te houden is wonderbaarlijk genoemd.” Heeft dit iets te maken met de Meesters?

A. In normale omstandigheden zouden vele van deze mensen zijn gestorven. Het feit dat velen het overleefden is te danken aan het voortdurende werk van genezing door Maitreya en de Meesters, zowel tijdens de tragedie als later.

V. Waarom verschijnt Maitreya nu niet op televisie om een oorlog met Irak te voorkomen?

A. Voor de Meesters is de vrije wil heilig: Zij maken nooit inbreuk op onze vrije wil. Maitreya maakt een plan en er zijn misschien wel duizend verschillende aspecten waarmee rekening gehouden moet worden bij het bepalen wat en wanneer er iets wordt gedaan. Dat plan is niet in steen gehouwen; het is plooibaar, flexibel — maar de menselijke vrije wil wordt nooit geschonden.

Een oorlog beginnen tegen Irak is een beslissing die de Amerikaanse regering lijkt te hebben genomen (niemand anders wil die oorlog) en als Maitreya openlijk zou verschijnen om die ‘te voorkomen’ zou dat een inbreuk op onze vrije wil betekenen, ongeacht hoe verkeerd of destructief dergelijke agressie ook is. Het is niet aan Maitreya om onze beslissingen te nemen of ongedaan te maken. Bovendien zal Hij, wanneer Hij naar voren treedt, niet onmiddellijk de invloed hebben die de vraagsteller Hem toedicht.

De Wet moet worden gehoorzaamd. De Meesters zijn Meesters omdat Zij volgens de Wet leven — de Wet van het Leven, van evolutie. Er zijn dingen die je kunt doen, moet doen, en dingen die je niet moet doen. Wij doen maar. Wij maken inbreuk op elkaars vrije wil — wij moorden, verwonden, verminken — we doen het in woorden en daden. Daarom hebben we problemen, daarom hebben we ziektes, daarom lijden we.

V. Is er iets dat de Hiërarchie kan doen om een oorlog met Irak te voorkomen?

A. Nee, niet zonder de menselijke vrije wil te schenden. Er is de mogelijkheid om een inprenting te maken op het denken van regeringsleiders maar helaas is de kans op een gunstige reactie op inprenting in het huidige geval niet groot.

V. Beschikt Irak over massavernietigingswapens? 1) Biologische? 2) Chemische? 3) Nucleaire?

A. Ja, maar vrijwel niet bruikbaar. 2) Ja, maar vrijwel niet bruikbaar. 3) Nee.

V. Hoeveel landen beschikken over ‘massavernietigingswapens’ — nucleaire en/of chemisch/biologische?

A. 28.

V. Denkt u dat Iraks voorraad van ‘massavernietigingswapens’ de werkelijke reden is voor de bereidheid van de Amerikaanse regering om het land aan te vallen?

A. Nee. Ik denk dat het een handig excuus is ter bevrediging van a) de obsessie van de heer Bush om Saddam Hussein ten val te brengen, wat zijn vader niet is gelukt; en b) de al lang bestaande ambitie van de Republikeinse regering om Saddam Hussein te vervangen door een zogenaamde democratische ‘marionetten’-regering die de VS toegang tot en controle over de Irakese olievelden geeft, die voor zover bekend de op één na grootste ter wereld zijn. De aanstaande verkiezingen voor het Congres in november bieden de Republikeinse partij, indien men een overwinning boekt op Saddam Hussein, ook een uitstekende kans om binnenslands de absolute macht te verwerven.

V. Heeft de mogelijke oorlog tegen Irak (en de bijkomende gevolgen) nog invloed op het tijdsschema voor het naar buiten treden van Maitreya?

A. Nee.

V. Hoe zullen de leiders reageren op Maitreya’s toespraak op Verklaringsdag?

A. Dat hangt ervan af wie zij zijn. President Bush heeft misschien een openbaring en wordt wellicht een ander mens. Hij is een god, net als ieder ander — niet zo’n grote god als hij denkt, maar niettemin een god. Dezelfde goddelijkheid als in u en mij en Maitreya is ook in hem. Er is slechts één goddelijkheid. Je weet nooit hoe mensen kunnen veranderen. Momenteel staat minister-president Blair klaar om samen met Bush Irak aan te vallen. Ik denk dat Blair, op basis van informatie van de Amerikaanse inlichtingendienst, oprecht gelooft dat Irak een reëel gevaar vormt voor de wereld. De informatie in het dossier dat premier Blair onlangs vrijgaf — als je die gelooft — geeft aan dat Irak gevaarlijk is. Blair is een idealist; hij denkt dat hij de wereld helpt door Irak aan te vallen. Ik denk dat hij het volkomen bij het verkeerde eind heeft. Alle informatie in dat dossier is achterhaald; het is afkomstig van de CIA, de FBI en andere Amerikaanse inlichtingendiensten en heeft grotendeels betrekking op de situatie van 10 jaar geleden. Waar het over het heden gaat, is het speculatie; maar Blair weet dat niet.

Wie zal op Maitreya reageren? Waarschijnlijk zal premier Blair een van de eersten zijn omdat hij idealistisch is. President Bush? Mogelijk als een van de laatsten. De heer Schröder van Duitsland zou weleens bij de kopgroep kunnen horen, maar het is onmogelijk te voorspellen.

Belangrijker dan de wereldleiders is de wereldbevolking, de mannen en vrouwen van goede wil, in elk land zonder uitzondering. Leiders doen wat zij moeten doen om het volk rustig te houden. Als mensen overal zouden opstaan om rechtvaardigheid, vrede en samen-delen te eisen, zouden de leiders moeten reageren; en in Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Japan, de VS zouden de leiders moeten reageren of hen neerschieten — een van beide.

Er zijn hooggeplaatste mensen, in diplomatieke diensten, in regeringen, in het zakenleven, in de financiële wereld, in religieuze groepen, die weten dat Maitreya in de wereld is. Zij hebben Hem gezien, zij hebben een conferentie bijgewoond waarop Hij verscheen (en verdween) en met hen sprak. Zij weten Wie Hij is en ze wachten gewoon tot ze Zijn hoofd “aan de horizon” zien verschijnen en dan zullen ze van zich laten horen. Mensen zullen hen volgen. De huidige leiders hoeven de weg niet te wijzen — hun rol is slechts tijdelijk; zij zijn voor het merendeel een groep mensen van het verleden en zij zullen worden afgedaan als iets van het verleden.