Maitreya's missie deel III

Maitreya’s missie III kijkt in de toekomst

Maitreya's missie IIIMet de Nederlandse uitgave van het boek Maitreya’s missie deel III, wordt eens te meer duidelijk dat het werk van Benjamin Creme veel verder reikt dan het geven van informatie over de terugkeer van Maitreya en het naar buiten treden van de Geestelijke HiŽrarchie. Zoals Creme zelf zegt in zijn voorwoord: "Maitreya’s missie deel III kijkt in de toekomst, naar de kwaliteit van het leven en het bewustzijn die geleidelijk zullen volgen nadat Maitreya voor de wereld is getreden."

Creme’s artikelen en lezingen die in Maitreya’s missie III zijn samengebracht, zijn indringend als altijd en verschaffen de eerdere leringen van de Oude Wijsheid een uiterst praktisch handvat. De historische ontwikkelingen rond de wederverschijning worden afgewisseld met Creme’s verdieping en nuchtere weergave van talloze esoterische thema’s.

Praktische oplossingen

Maitreya’s missie III combineert diepzinnige geestelijke waarheden met praktische oplossingen voor de ernstigste problemen van vandaag. Met de openlijke hulp van Maitreya, de wereldleraar, en de meesters van wijsheid zal de mensheid een beschaving creŽren die recht doet aan haar goddelijke potentieel. Vrede zal heersen, het samen delen van de hulpbronnen zal de norm zijn, behoud van het milieu de hoogste prioriteit. Het nieuwe onderwijs zal het feit van de ziel en de evolutie van bewustzijn onderrichten. De steden van de toekomst zullen worden getransformeerd tot centra van geweldige schoonheid.

Dit boek bevat onschatbare wijsheid over een groot scala aan onderwerpen. Het gaat in op Maitreya’s prioriteiten voor de toekomst en bevat interviews met de meester van Benjamin Creme over "de uitdaging van de 21ste eeuw". Het behandelt karma en reÔncarnatie, het ontstaan van de mensheid, meditatie en dienstbaarheid, het Plan evolutie en andere fundamentele denkbeelden uit de leringen van de Oude Wijsheid. Ook bevat het een boeiende esoterische visie op het werk van tien beroemde schilders (onder wie Da Vinci, Michelangelo en Rembrandt) door Creme, die zelf kunstschilder is.

Verhelderend

Evenals voor de eerdere delen geldt voor deel III dat vrijwel alle teksten eerder in Share Nederland zijn verschenen, maar bij herlezing blijkt des te meer hoe verhelderend het is om de verschillende onderwerpen en de bijbehorende vragen en antwoorden in een breder kader terug te zien.

Aangevuld met een overzicht van Maitreya’s verschijningen aan religieuze groepen, een verklarende woordenlijst van esoterische termen, een volledig overzicht (t/m maart 1997) van ingewijden, hun stralen en punt in evolutie, alsmede een uitgebreide index, vormt Maitreya’s missie III een onmisbare bundeling van wijsheid, kennis en informatie. Doordat het, net als de in 1996 verschenen herdruk van deel II, stevig is ingenaaid, kan het vele jaren mee als naslagwerk.

Bestellen