Stichting Share Nederland

De Britse esotericus en kunstschilder Benjamin Creme, hoofdredacteur van het Engelstalige maandblad Share International, verspreidt sinds 1975 informatie over de Wereldleraar, Maitreya, en wordt in Nederland bij zijn werk gesteund door de stichting Share Nederland. 

Donateurs van deze stichting worden van de ontwikkelingen rond Maitreya's naar buiten treden op de hoogte gehouden via het maandblad Share Nederland, een beknopte versie van 
Share International
.

U bent van harte welkom donateur te worden van Share Nederland. Dit kan al (indien financieel haalbaar) vanaf € 35,- per jaar. Hiervoor ontvangt u tevens 10 maal per jaar Share Nederland
Losse nummers: € 4,50

Overmaking op ING rekeningnr. NL23 INGB 0000120468
BIC: INGBNL2A, t.n.v. Share Nederland.

Een abonnement op het (uitgebreidere) Engelstalige
Share International
kost € 45,- per jaar. 
Los nummer: € 5,50
Overmaking op ING rekeningnr. NL71 INGB 0001 4108 68
BIC: INGBNL2A, t.n.v. Share International.

U kunt hier on-line uw abonnement bestellen: Nederland of België

Wonderenblad

De afgelopen jaren heeft Share International een groot aantal berichten gepubliceerd over wonderen uit de hele wereld die duidelijk maken dat Maitreya, de Wereldleraar, nu in de wereld is. Foto’s van veel van deze wonderen zijn nu verzameld in een kleurenbrochure van vier pagina’s, met korte beschrijvingen. De brochure, gedrukt op matglanzend papier, kost 25 ct per stuk, plus verzendkosten. Maak het bedrag over voor het gewenste aantal exemplaren op ING rekeningnummer NL23 INGB 0000 1204 68 t.n.v. Share Nederland, o.v.v. “Wonderenblad”.

Adres:

Share Nederland
Postbus 41877
1009 DB Amsterdam
Tel. (020) 694 6262 (Informatiecentrum)

Bezoekadres: Tweede Oosterparkstraat 322, 1092 BV Amsterdam
Geopend: ma & za: 13.00 - 16.00u;
               di t/m vr:  11.00 - 16.00u

share.nederland@sharenl.org