Wie is Maitreya?

In alle grote religies bestaat het idee van verdere openbaring door een toekomstige leraar. Christenen hopen op de terugkeer van de Christus, de boeddhisten zien uit naar de komst van de volgende Boeddha, de moslims naar de Imam Mahdi, de hindoes naar Krishna en de joden naar de Messias.

Studenten in de esoterische traditie weten dat dit allemaal namen zijn voor een en hetzelfde individu: Maitreya, de wereldleraar, het hoofd van de Geestelijke Hierarchie van meesters, en ze verwachten nu zijn wederkomst.
In juli 1977, toen hij het minst werd verwacht, verliet Maitreya zijn verblijfplaats, een vallei in de Himalaya. Zoals voorspeld, kwam hij "als een dief in de nacht". Sindsdien bevindt hij zich in Londen, als een gewoon mens, die belang stelt in hedendaagse problemen op politiek, economisch en sociaal gebied. Sinds maart 1978 treedt hij op als woordvoerder binnen de Pakistaans-Indiase gemeenschap. Hij is geen religieus leidsman, maar een leraar in de ruimste zin van het woord, die de weg wijst uit de huidige wereldcrisis. Volgens de esoterische lering manifesteerde Maitreya zich 2000 jaar geleden in Palestina via het overschaduwen van zijn discipel Jezus -- nu de meester Jezus. Deze keer is Maitreya zelf gekomen.